Pengangkutan penumpang udara naik 6.28 peratus

BANDAR SERI BEGAWAN, 6 DIS – Menurut International Air Transport Association (IATA), pencapaian bagi tahun 2018 mencatatkan sebanyak 22,000 bandaraya diseluruh dunia telah dihubungkan melalui pengangkutan udara. Pencapaian ini telah menggalakkan pertumbuhan pengangkutan penumpang kepada 4.4 bilion orang dengan pertumbuhan sebanyak 6.28 peratus dari tahun sebelumnya.

Kenyataan tersebut dinyatakan dalam perutusan Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, Yang Berhormat Dato Seri Setia Awang Abdul Mutalib bin Pehin Orang Kaya Seri Setia Dato Paduka Haji Mohammad Yusof (Gambar bawah), sempena Sambutan Hari Penerbangan Awam Antarabangsa yang jatuh pada 7 Disember setiap tahun. Pada tahun ini, tema yang dipilih bagi sambutan adalah ‘75 Years of Connecting the World.’

Bagi Negara Brunei Darussalam, setakat ini sebanyak 47 Perjanjian Perkhidmatan Udara telah ditandatangani melalui kerjasama dua hala. Dengan pencapaian ini, sebanyak 15 buah negara telah dihubungkan melalui 31 buah bandaraya berbanding tahun sebelumnya yang hanya menghubungkan sebanyak 22 buah bandaraya.

Jumlah ini dijangka akan meningkat lagi pada tahun 2020 dengan termeterainya perjanjian-perjanjian udara baharu melalui kerjasama dua hala dan juga pelbagai hala di antara negara-negara ahli ASEAN dengan rakan-rakan dialog. Baru-baru ini, Negara Brunei Darussalam dan Republik Korea telah menandatangani memorandum persefahaman bagi membukakan lagi hak trafik perkhidmatan pengangkutan udara di antara kedua buah negara.

Dengan bertambahnya jumlah destinasi ini, jumlah trafik udara bagi negara ini juga diramalkan akan meningkat daripada 3.5 peratus kepada 5 peratus pada penghujung tahun ini. Manakala sejumlah 1.6 juta penumpang dicatatkan pada suku ketiga tahun 2019 iaitu peningkatan sebanyak 16 peratus berbanding tempoh yang sama pada tahun 2018 iaitu 1.38 juta penumpang.

Aktiviti pergerakan pesawat dan kargo juga telah meningkat masing-masing pada kadar 21.7 peratus dan 1.3 peratus. Pertumbuhan ini dijangkakan akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya destinasi dan kekerapan perkhidmatan penerbangan.

Dari aspek keselamatan dan kesiapsiagaan dalam menangani sebarang insiden penerbangan awam, Jabatan Penerbangan Awam telah mengadakan satu Table Top Exercise bagi Kecemasan Udara dengan kerjasama pihak-pihak berkepentingan pada bulan Disember 2019. Latihan berkala seumpama ini adalah disasarkan untuk dijalankan sekurang-kurangnya setiap dua tahun.