Pengehadan runner berdaftar keluar negara

Oleh Syahmi Hassan

BANDAR SERI BEGAWAN, 5 MEI – Tidak ada kuota dihadkan terhadap jumlah kenderaan syarikat-syarikat dan runner yang dibenarkan untuk merentasi sempadan setiap hari.

“Tetapi sudah setentunya buat masa ini kami akan melihat pada jumlah syarikat contohnya runner, kami hanya membenarkan untuk runner dari syarikat berdaftar sahaja. Jika individu, kami tidak membenarkan.

“Oleh yang demikian, kami dapat memantau mereka dengan lebih bagus. Walau bagaimanapun, hanya terdapat dalam 25 syarikat yang berdaftar sebagai runner,” jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohd Amin Liew bin Abdullah semasa sesi soal jawab pada Sidang Media bagi Situasi Terkini Jangkitan COVID-19 di Negara Brunei Darussalam yang berlangsung di Dewan Al-‘Afiah, Kementerian Kesihatan.

Beliau seterusnya menjelaskan bahawa runner berkenaan tidak dibenarkan pergi serentak.

“Contohnya, kami akan asingkan mereka pada hari yang berlainan, oleh yang demikian 25 runner berkenaan tidak akan pergi pada hari atau masa yang sama.

Hanya terdapat dalam 25 syarikat yang berdaftar sebagai runner, aktiviti runner akan dihadkan kepada hanya beberapa orang daripada mereka (dalam lima atau 10 orang contohnya), bergantung kepada bagaimana aktiviti dijalankan pada hari tersebut. – Gambar hiasan

“Dalam satu hari, kami hadkan kepada hanya beberapa orang daripada mereka (dalam lima atau 10 orang contohnya), bergantung kepada bagaimana aktiviti dijalankan pada hari tersebut,” jelas Yang Berhormat Dato lagi.

Menurut beliau, bagi permulaan mungkin dalam lima runner dibenarkan dalam sehari, kemudiannya mereka akan lihat bagaimana ia berjalan, dengan yang demikian mungkin mereka boleh benarkan lebih seperti dalam 10 orang runner dalam satu hari.

“Kami tidak mahu mereka mengambil masa bergaul dan cuba untuk membuat kontak yang terlalu rapat dengan pihak sebelah. Mereka akan berjumpa, pindahkan barang, dan kemudiannya pulang,” tekan Yang Berhormat Dato.

Selain itu, beliau juga menyentuh mengenai syarikat lain seperti pengangkutan, yang kadang-kadang membawa barangan khas contohnya mereka yang perlu membawa ikan yang memerlukan trak atau lori yang betul (proper) untuk membawa barangan tersebut.

“Mereka ini kami benarkan untuk mendaftar dengan Jabatan Perdana Menteri dan setakat ini, kami tidak melihat banyak masalah dengan perkara tersebut kerana setiap mereka pergi ke destinasi yang berlainan. Tidak seperti runner yang mana mereka ini selalunya pergi ke destinasi yang sama untuk mengambil barang,” jelasnya.

Dalam menjawab persoalan mengenai kemungkinan untuk aktiviti yang selanjutnya melintasi sempadan antara Brunei dan Malaysia, memandangkan negara jiran kini mula menarik balik beberapa sekatan, Yang Berhormat Dato menjelaskan bahawa pengumuman yang beliau buat hari ini adalah sangat penting.

“Memandangkan Malaysia mula untuk membuka ekonominya secara perlahan, sama ada kita akan melihat ramainya mereka akan pergi merentas sempadan ke Brunei, oleh kerana itu kami perlukan mereka untuk mendaftar dengan kami untuk meminta kebenaran,” jelasnya.

“Jika trak-trak Malaysia menghantar barang-barang ke Brunei, kami memerlukan mereka untuk pergi ke dua tempat yang dikenal pasti seperti yang dinyatakan dalam kenyataan (sebelumnya),” kongsi Yang Berhormat Dato lagi.