Pengeluaran ternakan udang dijangka meningkat

Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Ali ketika melihat lebih dekat penternakan udang semasa lawatan tersebut.

BANDAR SERI BEGAWAN, 2 MAC – Pengeluaran ternakan udang setakat hujung bulan Februari lalu mencapai lebih 100 tan metrik dan jumlah berkenaan dijangka akan me-ningkat lagi melebihi pengeluaran pada tahun 2017 sebanyak 450 tan metrik.

(Klik di sini untuk berita lanjut)