Pengunjung kemudahan sukan meningkat

Oleh Yusrin Junaidi

BANDAR SERI BEGAWAN, 22 JULAI – Penggunaan kemudahan gim, pusat kecergasan, fasiliti sukan tertutup dan sukan luar menunjukkan peningkatan ketara semenjak dibuka semula bagi tahap ketiga pelan pelonggaran sekatan di negara ini.

Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin mengongsikan statistik terkini penggunaan kemudahan-kemudahan tersebut pada
Sidang Media bagi Situasi Terkini Jangkitan COVID-19 di Negara Brunei Darussalam di Dewan Al-‘Afiah, Kementerian Kesihatan hari ini.

Menurutnya, seramai 171,641 orang pengguna dicatatkan keseluruhannya dengan gim, pusat kecergasan, fasiliti sukan tertutup dan sukan luar mencatatkan sejumlah 144,357 pengguna.

Daripadanya, padang golf digunakan 22,000 orang, pusat boling seramai 3,184, kolam renang seramai 2,100 manakala pusat penjagaan kanak-kanak berlesen mencatatkan seramai 590 orang kanak-kanak menghadirinya daripada 42 pusat yang beroperasi semula.

Beliau turut menyentuh, pusat orang kelainan upaya menyaksikan tujuh buah daripadanya beroperasi dengan kehadiran penghuni seramai 339 orang. Manakala bagi pengunjung muzium, galeri dan perpustakaan di bawah Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan pula, semenjak 16 Jun sehingga 21 Julai, seramai 2,600 orang mengunjunginya.

Gambar fail menunjukkan pengunjung bermain boling di Utama Bowling setelah sekatan-sekatan mula dilonggarkan.