Pentingnya agromakanan segar dalam negara

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 7 JULAI – Virus COVID-19 yang diisytiharkan sebagai wabak pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) pada 12 Mac lalu telah memberikan kesan membimbangkan khususnya untuk sektor bekalan agromakanan segar.

“Dari itu, kita harus segera sedar dan membuka mata tentang pentingnya pertanian terutama penghasilan padi atau agromakanan segar dalam negara bagi membantu kelangsungan semasa terjadinya wabak seperti yang kita alami ketika ini,” kata Pengetua Institut Pendidikan Teknikal Brunei (IBTE) Satelit, Awang Norjemee bin Jenek semasa berucap pada Majlis Penandatanganan Surat Perjanjian bagi Pengambilan ke-2 Pelajar Projek AgroBiz yang berlangsung di IBTE Kampus Agro-Teknologi, Wasan, hari ini.

Awang Norjemee seterusnya mengatakan, pengeluaran makanan asasi di peringkat domestik seperti beras perlu ada persediaan bagi maksud sekuriti makanan dan kendiri makanan.

Beliau dalam ucapannya turut menyatakan tahniah kepada para peserta AgroBiz yang telah memilih untuk menyertai program yang berasaskan pertanian itu di mana pertanian adalah antara sektor paling berdaya tahan dan mempunyai peluang paling tinggi menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara.

Beliau dalam ucapannya turut menyatakan tahniah kepada para peserta AgroBiz yang telah memilih untuk menyertai program yang berasaskan pertanian itu di mana pertanian adalah antara sektor paling berdaya tahan dan mempunyai peluang paling tinggi menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara.

Salah seorang peserta Projek LiveWIRE AgroBiz Pengambilan Kedua menandatangani surat perjanjian pada majlis penandatanganan yang berlangsung di IBTE Kampus Agro-Teknologi, Wasan, kelmarin.
Dr Haji Mohd Zamri, Hajah Rosita dan Awang Norjemee bergambar ramai dengan para peserta Projek LiveWIRE Brunei Pengambilan Kedua.

Terdahulu, beliau menyatakan Projek LiveWIRE AgroBiz telah menempuh satu lagi mercu tanda di mana seramai 15 orang pelajar HNTEC Agrotechnology (Industri Padi) menandatangani surat perjanjian dan menyertai projek berkenaan bagi pengambilan kedua bermula dari Julai 2020 hingga Oktober 2021.

Objektif utama projek itu, katanya, adalah untuk melahirkan usahawan yang berjaya dalam penghasilan padi, merangkumi keseluruhan ekosistem penghasilan iaitu penanaman anak benih, pengurusan ladang, pengendalian jentera, penuaian padi dan penghasilan beras, pembungkusan serta pemasaran.

Awang Norjemee berkata lagi bahawa pihak LiveWIRE Brunei komited dalam menyediakan infrastruktur dan latihan yang terbaik bagi para pelajar dengan kebajikan mereka diberikan keutamaan di mana selain menyediakan suasana pembelajaran yang selesa, mereka juga diberikan latihan dan bim-bingan yang terbaik dari aspek teknikal dan komersial dengan tenaga pengajar yang pakar dari dalam dan luar negeri.

Selepas tamat program, jelasnya, para pelajar tidak dilepaskan begitu sahaja, dengan LiveWIRE Brunei memberi peluang dan sokongan kepada mereka untuk menerok peluang-peluang perniagaan yang berkaitan dengan industri padi.

Sementara itu, Pengurus In-Country Value BSP dan Pengerusi LiveWIRE Brunei, Hajah Rosita binti Hassan dalam ucapannya mengatakan Projek LiveWIRE AgroBiz itu merupakan kerjasama antara Syarikat Minyak Brunei Shell (BSP) melalui LiveWIRE Brunei dengan IBTE Wasan untuk menjayakan Projek Rintis Penanaman Padi bagi menyahut seruan negara untuk meningkatkan kadar pengeluaran beras negara.

Ke arah itu, BSP telah membuat pelaburan lebih daripada $3 juta yang telah dibelanjakan bagi membuka ladang seluas 10 hektar dan pembangunan infrastruktur termasuk sistem perparitan, dua takungan air dan juga pembelian jentera-jentera pembajak sawah, transplanter, combine harvester dan dron.

“Selain daripada itu, Projek AgroBiz juga memperuntukkan sejumlah besar kewangan untuk membeli peralatan untuk penyemaian benih padi, mesin pemprosesan beras,” katanya.

Hajah Rosita menerangkan lanjut bahawa Projek AgroBiz pada masa ini, mempunyai infrastruktur yang lengkap bagi penghasilan padi dan beras serta semua kemudahan berkenaan akan dimanfaatkan oleh peserta-peserta LiveWIRE AgroBiz sepanjang pengajian mereka.

Beliau menambah lagi bahawa pada Februari lalu, Projek AgroBiz telah menghasilkan penuaian padi yang pertama dengan hasil purata 7 tan metrik sehektar dengan penghasilan tertinggi di rekodkan ialah 8.3 tan metrik sehektar pada hari pertama penuaian.

Hasil penuaian itu, ulasnya, menambah lagi semangat bagi projek berkenaan untuk memperbaiki lagi hasil tuai-an padi pada masa akan datang.

Majlis kemudian diteruskan dengan penandatanganan surat perjanjian oleh para pelajar Projek LiveWIRE AgroBiz Pengambilan Kedua dengan Dr Haji Zamri dan Hajah Rosita.

Hadir dan sama-sama menandatangani surat perjanjian pada majlis berkenaan ialah Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif IBTE, Dr Haji Mohd Zamri bin Haji Sabli.

Turut hadir para pegawai kanan Kementerian Pendidikan dan LiveWIRE Brunei serta ibu bapa dan para pelajar yang menyertai Projek LiveWIRE AgroBiz Pengambilan Kedua.

Pelajar yang menyertai Projek AgroBiz berkenaan akan memajukan ladang padi seluas 10 hektar dengan menggunakan jenis padi hasil tinggi serta mesin moden untuk meningkatkan hasil pengeluaran dan menjadikan produksi lebih efisien.

Skim LiveWIRE AgroBiz adalah projek kolaborasi antara LiveWIRE Brunei dan kerajaan Negara Brunei Darussalam menerusi Kementerian Pendidikan.

Syarikat BSP menerusi LiveWIRE Brunei iaitu program pelaburan sosial dan keusahawanan utamanya, memperuntukkan dana untuk menyokong Skim Usahawan Petani Padi AgroBiz di bawah IBTE dalam membangunkan sebuah ekosistem yang menyediakan peluang bagi usahawan petani muda Brunei untuk berkembang dan melestarikan perniagaan mereka.