Peranan Perintah Persaingan dalam pertumbuhan ekonomi

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 17 APRIL – Pada Januari tahun ini, Sesi Dialog Persaingan bertajuk Peranan Perintah Persaingan di dalam Pertumbuhan Ekonomi yang diadakan di Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA) dan Universiti Brunei Darussalam (UBD) telah membangkitkan mengenai komponen penting dalam pertumbuhan ekonomi iaitu persaingan.

Menurut kenyataan Sekretariat Eksekutif Suruhanjaya Persaingan Brunei Darussalam, Jabatan Persaingan dan Hal Ehwal Pengguna, Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi, hari ini, sesi dialog anjuran sekretariat itu bertujuan memberi kesedaran mengenai konsep persaingan pasaran dan memperkenalkan peluang perniagaan dan seterusnya melahirkan pasaran yang adil.

Sesi dialog juga dihasratkan untuk memberi inspirasi dan merangsang minat para mahasiswa, mahasiswi dan akademia dari UNISSA dan UBD untuk menjalankan penyelidikan dalam bidang perundangan dan dasar persaingan mengambil kira kesesuaian dan kepentingan bidang ini dalam mencapai visi ekonomi jangka panjang Negara Brunei Darussalam iaitu ekonomi yang dinamik dan berdaya tahan. Kenyataan menyatakan, hadir pada sesi-sesi dialog berkenaan ialah ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku Pengerusi Suruhanjaya Persaingan Brunei Darussalam, Yang Berhormat Dayang Nik Hafimi binti Abdul Haadii.

Turut hadir bagi sesi dialog bersama UBD ialah ahli Suruhanjaya Persaingan Brunei Darussalam, Dr Joyce Teo Siew Yean, penolong naib canselor dan naib presiden (Hal Ehwal Global), UBD. Sesi dimulakan dengan taklimat yang disampaikan oleh pakar persaingan, Dr Hassan Qaqaya, mantan ketua Dasar Persaingan dan Pengguna di United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).

Semasa sesi dialog itu, Dr Hassan Qaqaya mengongsikan bahawa persaingan adalah suatu proses dalam mencapai matlamat kecekapan pasaran. Pelaksanaan dasar dan perundangan persaingan yang berkesan akan melahirkan peniaga yang inovatif dan produktif, yang bersaing secara adil, dan seterusnya menawarkan barangan dan perkhidmatan pada harga yang kompetitif kepada pengguna. Bagi membolehkan persaingan mencapai potensi dalam menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, adalah penting juga untuk mempunyai dasar-dasar yang koheren dengan prinsip persaingan.

Ke arah mendorong perusahaan baharu tempatan kalangan inkubator keusahawanan UBD, Dr Hassan Qaqaya menekankan perlunya untuk berhati-hati dalam mengendali maklumat perniagaan kerana perkongsian maklumat komersil yang sensitif boleh menimbulkan ancaman kepada persaingan.

Pada sesi itu, penerangan mengenai skop dan larangan-larangan utama Perintah Persaingan dikongsi oleh Sekretariat Eksekutif Suruhanjaya Persaingan Brunei Darussalam. Larangan pertama iaitu Perjanjian Anti-Persaingan, juga dikenali sebagai kartel, telah dikuatkuasakan pada awal tahun ini. Kartel merujuk kepada perjanjian di antara dua atau lebih peniaga untuk menetapkan harga, membahagikan pasaran, mengehadkan bekalan, menipu bidaan (kolusif tender).

Sekretariat eksekutif turut menggalakkan pihak universiti menyertai Virtual ASEAN Competition Research Centre (https://asean-competition.org/research/) yang menyediakan platform kajian dalam bidang persaingan. Kenyataan menjelaskan bahawa turut menyertai sesi dialog bersama UBD selaku penceramah jemputan ialah Penasihat Undang-undang Kanan dari Indonesia Competition Commission, Mohammad Reza.

Kenyataan menyatakan lagi bahawa Sekretariat Eksekutif Suruhanjaya Persaingan boleh dihubungi melalui e-mel [email protected] atau talian 2233344 sambungan 230, 341 atau 343 bagi sebarang pertanyaan dan permohonan.