Perdagangan barangan antarabangsa Brunei meningkat

Oleh Salawati Haji Yahya

BANDAR SERI BEGAWAN, 5 JUN – Perdagangan barangan antarabangsa Negara Brunei Darussalam bagi Mac 2020 telah mencatat peningkatan sebanyak 9.8 peratus iaitu $1,416.4 juta nilai jumlah berdagangan daripada $1,290.2 juta pada bulan yang sama 2019.

Manakala itu, bagi perubahan bulan-ke bulan, jumlah perdagangan bagi Mac 2020 menurun sebanyak 6.2 peratus berbanding dengan Februari 2020, menurut Perangkaan Perdagangan Barangan Antarabangsa (IMTS) bagi Mac 2020 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik (JPES), Kementerian Kewangan dan Ekonomi, kelmarin.

Perangkaan menunjukkan, jumlah eksport meningkat sebanyak 20.8 peratus tahun-ke-tahun kepada $1,063.1 juta berbanding $880.2 juta pada Mac 2019.

JPES menjelaskan, ini adalah disebabkan peningkatan eksport bahan kimia dan bahan api galian hasil daripada aktiviti hiliran.

Peningkatan dalam bahan kimia adalah sumbangan dari eksport bahan p-Xylene manakala, peningkatan dalam eksport bahan api galian adalah terutamanya disumbangkan oleh produk petroleum dan gas yang mana komoditi terbesar adalah other motor spirit, of other RON, unleaded.

Manakala itu, pasaran eksport terbesar bagi Negara Brunei Darussalam pada Mac 2020 adalah Jepun iaitu sebanyak 25.8 peratus diikuti oleh Singapura, 23.1 peratus dan Republik Rakyat China, pula mencatat 14.4 peratus.

Dari segi komoditi eksport, bahan api galian merupakan penyumbang utama sebanyak 85.5 peratus diikuti dengan kimia sebanyak 12.9 peratus dan jentera dan kelengkapan pengangkutan, 1.1 peratus.

Jumlah import pula menurun sebanyak 13.8 peratus tahun-ke-tahun kepada $353.3 juta dan lima komoditi import utama pada bulan ini adalah bahan api galian sebanyak 35.6 peratus.

Ini diikuti oleh jentera dan kelengkapan pengangkutan, 24.5 peratus, makanan mencatat sebanyak 12.8 peratus, barang-barang keluaran kilang pula 11.4 peratus dan kimia mencatat 7.1 peratus.

Mengikut kategori penggunaan akhir, import barang perantaraan merangkumi 69 peratus daripada jumlah import diikuti oleh import barang modal, 22.4 peratus dan barang penggunaan pula mencatat 8.6 peratus.

Dari segi import mengikut rakan dagangan, sumbangan terbesar adalah dari Singapura iaitu sebanyak 29.2 peratus diikuti oleh Republik Rakyat China, 23.9 peratus dan Malaysia mencatat sebanyak 14.1 peratus.

IMTS untuk Negara Brunei Darussalam menggunakan general system bagi merekodkan perangkaan perdagangan yang meliputi import, eksport domestik dan eksport semula.

Laporan penuh IMTS bagi Mac 2020 boleh didapati melalui laman sesawang JPES di www.deps.gov.bn.