Perjanjian Antipersaingan mulai 1 Jan 2020

BANDAR SERI BEGAWAN, 17 DIS – Suruhanjaya Persaingan Brunei Darussalam akan menguatkuasakan larangan pertama Perintah Persaingan iaitu Perjanjian Antipersaingan yang juga dikenali sebagai kartel bermula 1 Januari 2020.

Menurut kenyataan Suruhanjaya Persaingan Brunei Darussalam yang dikeluarkan di sini hari ini, Perjanjian Antipersaingan merupakan perjanjian yang dibuat di antara dua atau lebih peniaga melibatkan penetapan harga, perkongsian pasaran, pengawalan pasaran atau penipuan bidaan.

Perjanjian ini dilarang kerana ia jelas menunjukkan bahawa pakatan peniaga ini memudaratkan dan mengakibatkan pengguna berhadapan dengan kekurangan atau tiada pilihan di pasaran.

Penguatkuasaan perintah tersebut adalah bagi memupuk persaingan sihat dalam landskap ekonomi Negara Brunei Darussalam, selaras dengan matlamat ekonomi jangka panjang bagi ekonomi yang lebih dinamik dan berdaya tahan seperti diharapkan dalam wawasan 2035.

Ia juga dihasratkan dapat membina pasaran kompetitif sebagai salah satu tunjang utama dalam mewujudkan ekosistem yang menggalakkan peluang perniagaan yang membawa kepada kebaikan pengguna dan pertumbuhan ekonomi.

Menurut kenyataan itu lagi, Suruhanjaya Persaingan melalui Sekretariat Eksekutif, Jabatan Persaingan dan Hal Ehwal Pengguna di Jabatan Perancangan dan Kemajuan Ekonomi, Kementerian Kewangan dan Ekonomi, telah melaksanakan kerja-kerja persediaan ke arah penguatkuasaan perintah itu secara aktif termasuk usaha pemberigaan yang luas serta merangka peraturan-peraturan dan garis panduan yang berkaitan dengan larangan pertama yang akan dikuatkuasakan.

Dalam usaha bagi meningkatkan kesedaran dan memupuk budaya persaingan, setakat ini lebih daripada 30 sesi pemberigaan telah diadakan, melibatkan pelbagai pihak-pihak berkepentingan termasuk agensi kerajaan dan vendor perolehan awam bagi membincangkan mengenai prosedur perolehan dan langkah-langkah yang efektif bagi mencegah tipuan bidaan.

Selain itu, dialog perniagaan juga diadakan bersama badan profesional dan persatuan perniagaan bagi membahaskan mengenai amalan-amalan perniagaan yang boleh melanggar Perintah Persaingan.

Bagi mendukung kerja-kerja advokasi, Sekretariat Eksekutif juga telah menyediakan beberapa bahan-bahan pemberigaan dengan bahasa yang ringkas bagi membantu pihak-pihak yang berkepentingan untuk memahami larangan-larangan di bawah Perintah Persaingan.

Bahan-bahan pemberigaan boleh didapati di dalam pelbagai format dan tema seperti risalah berkenaan dengan Soalan-soalan Lazim mengenai Perintah Persaingan dan Melawan Tipuan Bidaan; poster mengenai Dos and Don’ts for Associations; banner mengenai larangan kartel; dan buku mengenai Panduan Peniaga.

Setakat ini tiga garis panduan, iaitu, Garis Panduan Perjanjian Antipersaingan; Garis Panduan Prosedur Aduan; dan Garis Panduan Kelonggaran telah dimuktamadkan bagi menyediakan penerangan mengenai prosedur penguatkuasaan dan pentadbiran peruntukan-peruntukan yang berkaitan di bawah Perintah Persaingan.

Suruhanjaya turut menekankan bahawa prinsip utama kepatuhan undang-undang persaingan adalah bagi mendorong peniaga untuk bertindak secara bebas tanpa membuat sebarang pakatan. Peniaga hendaklah bersaing bagi memenangi pengguna dengan menawarkan yang terbaik dari segi barangan, perkhidmatan dan harga.

Keterangan lanjut mengenai Perintah Persaingan boleh dilayari di laman web www.depd.gov.bn/cad atau menghubungi Sekretariat Eksekutif melalui e-mel ke [email protected] atau talian 2233344 sambungan 230, 343 dan 341.