Perkhemahan dedah aktiviti asas berpengakap

KUALA BELAIT, 4 OGOS – Seramai 10 orang pengakap kelana daripada pasukan pengakap kelana terbuka Daerah Belait dan Daerah Temburong telah menyertai Perkhemahan Istiadat Pelantikan Pengakap Kelana yang dianjurkan oleh Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam (PPNBD) melalui Bahagian Pengakap Kelana dengan kerjasama Sekretariat Pengakap Kelana Kebangsaan 2021/2023, Pasukan Pengakap Kelana Terbuka Daerah Belait dan Pasukan Pengakap Kelana Terbuka Daerah Temburong.

Menurut kenyataan yang diterima, perkhemahan diadakan bertujuan memperkenalkan Bahagian Pengakap Kelana serta asas-asas dalam aktiviti berpengakap, selain membina keyakinan para peserta dengan mendedahkan mereka kepada persekitaran yang baharu.

Antara aktiviti yang dijalankan adalah latihan etika yang disampaikan oleh ahli pasukan latihan kebangsaan selaku vigil master, Skip Haji Othman Bin Durani. Latihan etika ini bertujuan memberi peluang kepada ahli pengakap dalam pengembangan watak dalam aspek fizikal, intelektual, emosi, sosial dan spiritual.

Bahagian Pengakap Kelana merupakan bahagian akhir di dalam skim latihan PPNBD yang mana ahli-ahlinya terdiri daripada belia-belia yang berumur 18 tahun hingga 26 tahun.

Latihan-latihan dan program-program yang ditawarkan dalam bahagian ini menjurus kepada life skill training seperti kemahiran dalam kepimpinan, kerja berpasukan dan komunikasi.

Selain itu, latihan teras seperti kemahiran aktiviti luar yang termasuk mengikat, aktiviti lasak juga dilaksanakan sebagai sebahagian daripada skim latihan pengakap kelana.

Skip Haji Othman semasa menyampaikan sesi latihan etika. – Gambar serahan PPNBD