Persekolahan peringkat kedua bermula

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 18 JUN– Kesemua pelajar peringkat pra sekolah hingga Tahun 5 bagi semua sekolah rendah di bawah kawalan Kementerian Pendidikan, sekolah swasta serta sekolah-sekolah agama termasuklah pelajar-pelajar Tahun 5 di kelima-lima buah sekolah Arab di bawah kawalan Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU) hari ini mula kembali ke sekolah bagi sesi persekolahan peringkat kedua.

(Klik di sini untuk berita lanjut)