Persidangan AUSCU ke-5 buka tirai

Oleh Yusrin Junaidi

BANDAR SERI BEGAWAN, 6 DIS – Tinjauan Belia ASEAN Forum Ekonomi Dunia pada 2020 telah menggariskan bagaimana wabak COVID-19 memaksa belia ASEAN untuk meningkatkan kemahiran digital, memupuk minda pertumbuhan, membangunkan daya tahan dan berinovasi strategi perniagaan baharu bagi menjana pendapatan.

Tinjauan juga mendapati terdapat segmen anak muda yang berisiko ketinggalan terutamanya mereka yang kurang terangkum secara digital, pekerja muda dalam ekonomi gig dan usahawan muda.

Pelbagai langkah telah dibuat untuk meluaskan akses digital dan mengecilkan jurang digital, menggalakkan pembelajaran dalam talian dan kemahiran digital, serta sokongan pembiayaan bagi membolehkan semua belia ASEAN untuk menerima normal baharu dan memastikan tiada sesiapa yang ketinggalan dalam pembangunan.

“Dengan ini, saya menyeru awda semua sebagai pemimpin masa depan ASEAN, untuk melihat isu-isu ini dan melihat bagaimana awda boleh membuat perubahan dan melengkapkan usaha kerajaan ke arah mengubah krisis kepada peluang dengan menjadi inovatif, celik teknologi dan dengan terlibat dalam masyarakat sekali gus membantu mempercepatkan pembangunan dan kemakmuran sosioekonomi mereka.”

Perkara itu ditekankan oleh Setiausaha Tetap (Pentadbiran, Kewangan dan Estet) di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS), Pengiran Mohammad Amirrizal bin Pengiran Haji Mahmud ketika menyampaikan ucapan pelancaran Persidangan Kesatuan Majlis Pelajar Universiti ASEAN (AUSCU) ke-5 yang disertai oleh 120 perwakilan belia berusia 17 hingga 28 tahun dari negara anggota ASEAN.

Antara yang hadir pada majlis perasmian persidangan berkenaan secara maya.

Negara Brunei Darussalam diwakili oleh 20 belia yang terpilih mewakili institusi pengajian tinggi iaitu Universiti Brunei Darussalam (UBD), Universiti Teknologi Brunei (UTB), Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB), Politeknik Brunei, Kolej Pengajian Siswazah Antarabangsa (IGS) dan Institut Kemuda.

Persidangan tiga hari bermula hari ini berkenaan adalah anjuran bersama AUSCU dan Majlis Belia Brunei (MBB) dengan sokongan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan Negara Brunei Darussalam, Sekretariat ASEAN dan AUSCU Brunei Chapter.

Menurut kenyataan AUSCU Brunei Chapter, AUSCU dipimpin oleh Awang Muhammad Alif bin Mursidi dari Negara Brunei Darussalam selaku presiden bagi 2021 dan Kemboja akan menjadi presiden AUSCU bagi tahun berikutnya.

Tema persidangan pada tahun ini ialah Youth Engagement: Prosperity of ASEAN in the Next-Normal yang memberi tumpuan kepada kepentingan usaha yang diselaraskan terhadap ancaman COVID-19 di antara ASEAN dan rakan kongsi.

Ini selaras dengan tema Negara Brunei Darussalam selaku Pengerusi ASEAN bagi tahun 2021 iaitu We Care, We Prepare, We Prosper.

Objektif persidangan adalah untuk memberikan platform kepada belia ASEAN bagi bertukar pandangan, idea dan pengalaman dalam merumuskan cadangan bagaimana penglibatan belia boleh membantu memakmurkan ASEAN dalam merealisasikan pembangunan mampan dan memastikan kesediaan belia ASEAN dalam menghadapi era pasca COVID-19.

Selepas majlis perasmian tersebut, siri ceramah dan aktiviti akan dijalankan sepanjang tiga hari, meliputi pelbagai topik berkaitan dengan norma baharu yang dialami oleh belia di negara-negara ASEAN. Sub-tema topik-topik perbincangan akan memberikan tumpuan kepada belia dan komuniti, pendidikan dan digital ekonomi.