Persidangan kukuhkan perpaduan alumni universiti Al-Azhar

Oleh Yusrin Junaidi

BANDAR SERI BEGAWAN, 19 APRIL – Bersempena Hari Al-AzharAl-Syarif Sedunia, Rabithah Antarabangsa Alumni Al-Azhar cawangan Negara Brunei Darussalam telah mengadakan majlis multaqa secara maya bertempat di Auditorium Sekolah Arab Rimba, hari ini.

Hadir selaku tetamu kehormat pada majlis berkenaan Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman yang juga selaku pengerusi Lembaga Penasihat Multaqa Rabitah Antarabangsa Alumni Al-Azhar cawangan Negara Brunei Darussalam.

Majlis Multaqa tersebut diisikan dengan pembentangan dari tiga buah negara serantau dengan dipengerusikan oleh raes Rabithah Antarabangsa Alumni Al-Azhar Brunei Darussalam. Para pembentang terdiri daripada Presiden Rabitah Antarabangsa Alumni Al-Azhar Indonesia, Dr K H Tgh Dr Muhammad Zainul Majdi; Presiden Rabithah Antarabangsa Alumni Al-Azhar Malaysia, Profesor Dato’ Dr Mohd Fakhruddin Abdul Mukti dan wakil Rabithah Antarabangsa Alumni Al-Azhar Thailand, Karom Lateefee.

Tema bagi majlis multaqa pada kali ini ialah ‘Memperkasa Peranan Alumni Al-Azhar dalam Mengukuhkan Akidah Ahli Sunnah Waljama’ah dalam Kalangan Umat Islam’.

Multaqa ini juga telah disiarkan secara streaming kepada khalayak umum selain kehadiran fizikal para alumni Al-Azhar dan penuntut-penuntut dari Sekolah Arab Rimba.

Majlis Multaqa yang julung kalinya diadakan oleh Rabithah Antarabangsa Alumni Al-Azhar cawangan Brunei Darussalam ini dihasratkan untuk dapat memperkukuhkan lagi perpaduan dalam kalangan alumni Al-Azhar di peringkat serantau dan antarabangsa dan bertukar-tukar fikiran sekali gus merangka kerjasama dalam bidang yang bersesuaian.

Antara lain majlis tersebut diadakan adalah untuk menyediakan platform perbincangan dalam kalangan ilmuwan tempatan dan luar negara yang berwibawa berkenaan peranan Universiti Al-Azhar dalam menyebarkan ajaran Islam yang sebenar.

Majlis Multaqa Rabitah Antarabangsa Alumni Al-Azhar Asia Tenggara ini merupakan medan yang signifikan dalam merapatkan lagi hubungan antara negara serantau lebih-lebih lagi bagi kepulauan Nusantara yang banyak berkongsi budaya dan adat resam.

Turut hadir dalam majlis multaqa ini ialah beberapa ahli kehormat dan ahli eksekutif Rabithah Antarabangsa Al-Azhar cawangan Negara Brunei Darussalam.

Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin semasa menghadiri majlis multaqa yang diadakan di Auditorium Sekolah Arab Rimba, kelmarin.