Perutusan tahniah kepada PM Kanada

BANDAR SERI BEGAWAN, 19 NOV – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam hari ini berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Justin P.J. Trudeau berikutan pelantikannya semula sebagai Perdana Menteri Kanada.

Di dalam titah perutusan tahniah tersebut, Baginda Sultan merakamkan kegembiraan dapat bekerja dengan Tuan Yang Terutama selama empat tahun dalam membina kerjasama bidang pelaburan dan pendidikan serta berharap dapat terus memperkukuhkan lagi hubungan dua hala termasuk dalam meneroka peluang-peluang baharu bagi kepentingan bersama. Baginda seterusnya merakamkan penghargaan di atas kerjasama serantau dan antarabangsa khususnya melalui dialog kerjasama ASEAN-Kanada.

Pada mengakhiri titah perutusan berkenaan, Baginda menyampaikan salam muhibah kepada Tuan Yang Terutama dan semoga beliau sentiasa dalam kebahagiaan dan kesihatan yang berpanjangan dan rakyat Kanada beroleh kemakmuran yang berterusan.