Thursday, June 8, 2023
27.2 C
Brunei

  -

  Perutusan tahniah kepada PM Perancis

  BANDAR SERI BEGAWAN, 8 MEI – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Emmanuel Macron, berikutan dengan pelantikan beliau sebagai presiden Republik Perancis.

  - Advertisment -

  Disyorkan Untuk Anda

  Australia haram simbol Nazi

  SYDNEY, 8 JUN - Australia pada hari Khamis mengumumkan ia akan melarang pameran awam simbol Nazi, ketika negara itu bergumul dengan kumpulan kecil ekstremis...
  - Advertisment -