Pindaan kukuh perundangan Akta Kawalan Harga

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 27 DIS – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi Perintah Akta Kawalan Harga (Pindaan) 2021 yang dihasratkan untuk mengukuhkan lagi rangka perundangan Akta Kawalan Harga, Penggal 142 di Negara Brunei Darussalam dikuatkuasakan mulai 23 November 2021.

Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik (JPES), Kementerian Kewangan dan Ekonomi, dalam kenyataan yang dikeluarkan di sini, hari ini, menyatakan bahawa objektif pindaan ke atas Akta Kawalan Harga, Penggal 142 itu, adalah bagi mengemas kini dan mengukuhkan peruntukan-peruntukan yang berkenaan dalam usaha bagi memperkesankan dan mempercekap lagi langkah-langkah penguatkuasaan yang dilaksanakan oleh JPES supaya kekal relevan dengan konteks ekonomi semasa dan matlamat ekonomi Negara Brunei Darussalam dalam jangka panjang.

Pindaan itu juga disertai dengan pindaan terhadap undang-undang tambahan iaitu Perintah Kawalan Harga (Harga Maksimum dan Caj) (Pindaan) 2021 dan Perintah Kawalan Harga (Harga Minimum dan Caj) (Pemansuhan) 2021 yang akan berkuat kuasa pada tarikh ia diwartakan.

Dalam usaha memelihara kepentingan dan kesejahteraan orang ramai, pindaan utama termasuk memberi peruntukan yang membolehkan JPES melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan harga barangan tertentu dalam keadaan tertentu seperti semasa krisis pandemik COVID-19 atau keadaan yang sama memerlukan bagi tempoh yang bersesuaian.

JPES dalam kenyataannya menyatakan bahawa kegagalan para peniaga dalam memberikan kerjasama seperti tidak memberi maklumat atau rekod yang diperlukan secara telus atau menghalang petugas untuk memasuki atau memeriksa premis perniagaan menjadi satu kesalahan dan boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan di bawah akta berkenaan.

Pindaan juga merangkumi pengemaskinian senarai barangan yang dikawal harga maksimum secara berterusan di bawah Akta Kawalan Harga, yang mana termasuk barangan yang diberi subsidi oleh kerajaan seperti beras, gula dan bahan tenaga, serta barangan keperluan asasi seperti minyak masak dan susu tepung formula (anak damit hingga enam tahun).

Orang ramai yang mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Akta Kawalan Harga, Penggal 142, boleh menghubungi JPES melalui e-mel kawalanharga@jpes.gov.bn.