PPB dukung usahawan belia dinamik dan berdaya tahan

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 4 SEPT – Para belia disarankan untuk tampil ke hadapan dan merebut peluang yang ditawarkan oleh Pusat Pembangunan Belia (PPB), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS) di mana PPB terus memberikan komitmen yang tinggi dalam memberikan perkhidmatan dan kemudahan-kemudahan termasuk melaksanakan program-program yang boleh pasar (marketable), memberikan bantuan kewangan serta menyediakan tempat-tempat yang strategik sebagai inkubator belia.

Usaha, perkhidmatan dan kemudahan berkenaan dihasratkan untuk melahirkan belia yang berkemahiran dan berjaya, yang akan mempunyai kualiti kehidupan yang tinggi serta memberikan ekonomi negara yang dinamik dan berdaya tahan selaras dengan Wawasan Negara 2035.

Perkara itu disampaikan oleh Penolong Pengarah PPB, Dayang Fauziah binti Haji Mohd Salleh dalam kata alu-aluannya semasa perasmian Kedai Gunting BarberKu dan penyampaian bantuan (grant) bagi peserta Program Singkat Kursus Kemahiran, Street Art Haircut, Tukang Gunti Rambut Lelaki, PPB, hari ini.

PPB mencipta satu sejarah di mana pusat berkenaan merasmikan pembukaan kedai gunting lelaki yang pertama di bawah Program Inkubasi PPB iaitu Kedai Gunting BarberKu, jelasnya lagi di majlis yang berlangsung di Kedai Gunting BarberKu, Stadium Negara Hassanal Bolkiah.

Program inkubasi berkenaan merupakan salah satu inisiatif Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam melalui KKBS yang berterusan dalam memberikan peluang kepada para belia menggunakan kemahiran yang mereka pelajari menjadi usahawan yang mandiri dan sekali gus akan dapat memilih keusahawanan sebagai salah satu kerjaya pilihan mereka.

Dayang Fauziah menyampaikan kata alu-aluannya semasa perasmian Kedai Gunting BarberKu di Stadium Negara Hassanal Bolkiah, kelmarin.

“PPB bukan sahaja menyediakan Inkubasi Belia di kawasan PPB, malah, telah dilaratkan ke tempat-tempat lain yang strategik di jabatan-jabatan di bawah kawalan KKBS seperti Stadium Negara Hassanal Bolkiah.”

Beliau menyatakan lagi bahawa selain menyediakan tempat inkubator dan memberikan kursus secara percuma, PPB juga menyediakan kemudahan lain seperti pemberian bantuan kewangan, grant, kepada pengusaha muda bagi meringankan beban mereka memulakan perusahaan.

Beliau berkata dengan kemudahan-kemudahan yang telah diberikan, pihak PPB akan terus memantau perkembangan mereka sehingga mereka berhasil untuk mandiri dan mencipta nama.

Pihak PPB juga berharap dengan kejayaan para belia nanti, akan dapat menyediakan peluang pekerjaan kepada para belia yang lain dalam sama-sama mengurangkan isu pengangguran di kalangan belia di negara ini.

Menyentuh mengenai program singkat kursus kemahiran, Street Art Haircut, beliau menerangkan bahawa kursus itu julung-julung kalinya diperkenalkan di PPB dengan objektif untuk memberikan kemahiran, pengetahuan dan kefahaman belia yang berminat dalam bidang kemahiran menggunting rambut lelaki.

Kursus itu telah diadakan selama tiga bulan dan ia mempunyai permintaan pasaran yang tinggi di mana dengan pelaksanaan kursus itu, pihak PPB percaya bahawa anak-anak tempatan juga mampu bersaing dengan tukang gunting yang ada sekarang.