PPNBD anjur mesyuarat agung

BANDAR SERI BEGAWAN, 6 MAC – Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam (PPNBD) hari ini mengadakan mesyuarat agung di Bangunan Ibu Pejabat PPNBD, Kompleks Pengakap, Gadong.

Yang DiPertua PPNBD, Haji Matussin bin Orang Kaya Sura Haji Tuba dalam ucapan alu-aluannya sebelum mesyuarat, menyeru ahli-ahli untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan pengakap kepada ahli sedia ada dan juga orang ramai. Beliau turut menekankan agar program nilai tambah dipelbagaikan agar dapat menarik minat lebih ramai belia di negara ini.

Mesyuarat antara lain membincangkan dan membentangkan laporan-laporan kegiatan sepanjang 2019, laporan kewangan, rancangan strategik 10 tahun, laporan jawatankuasa tatatertib dan banyak lagi.

Turut hadir ialah ahli-ahli Majlis Pengakap Kebangsaan, ahli-ahli dari persatuan Daerah Brunei dan Muara, Tutong, Belait dan Temburong, para pesuruhjaya dan penolong serta pemimpin pengakap.

Pembentangan laporan-laporan semasa mesyuarat agung PPNBD. – Gambar serahan PPNBD