PPPBD turut adakan majlis kesyukuran

Oleh Salawati Haji Yahya

BANDAR SERI BEGAWAN, 15 JULAI – Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam (PPPBD) tidak ketinggalan dalam sama-sama menyemarakkan Sambutan Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-74 dengan mengadakan majlis Doa Kesyukuran dan solat Fardu Asar berjemaah, kelmarin.

Antara yang hadir majlis di Ibu Pejabat PPPBD itu ialah Naib Yang Dipertua Sepanjang Hayat, Datin Hajah Masni binti Haji Mohd Ali, Ketua Pesuruhjaya PPPBD, Hajah Siti Hafsah binti Haji Abdul Halim serta penolong-penolong ketua pesuruhjaya, pesuruhjaya-pesuruhjaya dan ahli-ahli PPPBD.

Majlis dimulakan dengan sembahyang Fardu Asar berjemaah, diikuti dengan bacaan Doa Kesyukuran yang dipimpin oleh Pesuruhjaya Kerohanian PPPBD, Hajah Fatimah binti Haji Abdul Ghani.

Selain sebagai salah satu kegiatan tahunan persatuan, majlis juga bertujuan sebagai tanda kesyukuran atas limpah kurnia kemakmuran dan keamanan yang telah dikurniakan oleh Allah SWT pada Negara Brunei Darussalam di bawah pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia selain untuk meningkatkan serta mengukuhkan perasaan muhibah dan hubungan silaturahim dalam kalangan ahli persatuan.

Ahli-ahli PPPBD memanjatkan Doa Kesyukuran sempena Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.