Projek Kasih Lebaran bantu warga emas

BANDAR SERI BEGAWAN, 8 JUN – Belia daripada pelbagai persatuan di negara ini, telah bergabung tenaga membersihkan persekitaran rumah warga emas yang telah dikenal pasti di bawah Projek Kasih Lebaran.

Projek dianjurkan dan diungkayahkan oleh Sukarelawan Belia di Unit Kemasyarakatan di bawah naungan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS) dengan kerjasama beberapa agensi kerajaan, sektor swasta, badan-badan bukan kerajaan dan kumpulan komuniti yang terdiri daripada Persatuan Program Khidmat Bakti Negara (PKBN), Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam (PPNBD), Persatuan Mahasiswa Universiti Brunei Darussalam (PMUBD), Brunei Students Union in United Kingdom and Eire (BSU) dan Global Discovery Programme (GDP) Universiti Brunei Darussalam

Menurut kenyataan yang dikeluarkan PPNBD, projek berkenaan telah dijalankan kelmarin dan akan diteruskan lagi pada 14 Jun depan di keempat-empat daerah. Kempen dilaksanakan berdasarkan nasihat dan garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan.

Bagi Daerah Belait, dua buah rumah di Kampung Tapang Lupak dan Kampung Kenapol telah dipilih dan kerja-kerja pembersihan telah diungkayahkan oleh ahli-ahli PPNBD dan disertai juga oleh ahli-ahli Persatuan Veteran ABDB (PERWIRA).

Kenyataan menyatakan, projek bertujuan untuk sama-sama membantu menjaga kebersihan persekitaran rumah warga emas yang telah dikenal pasti dan sebagai inisiatif bagi para belia untuk memberi balik kepada masyarakat terutama pada ketika Negara Brunei Darussalam dilanda pandemik koronavirus global.

Di samping itu, projek juga dapat mengeratkan silaturahim dan merapatkan jurang umur antara warga emas dan belia-belia.

Para belia membersihkan persekitaran rumah warga emas yang telah dikenal pasti di bawah Projek Kasih Lebaran.