Projek solar pertama di daerah Temburong

Oleh Sim Y. H.
Gambar serahan Kementerian Tenaga

BANDAR SERI BEGAWAN, 17 APRIL – Kementerian Tenaga menerusi Bahagian Tenaga Mapan telah memperkenalkan dua projek berkaitan dengan tenaga mapan di Daerah Temburong iaitu Projek Pemasangan Fotovoltaik Solar 8kw Atas Bumbung dan Program Pengauditan Tenaga, baru-baru ini.

Menurut kenyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga, di sini, hari ini, projek berkenaan bermatlamat untuk menggalakkan penggunaan teknologi tenaga boleh diperbaharui serta untuk memastikan peluang-peluang penjimatan tenaga dioptimumkan dengan baik di daerah itu.

Pada masa yang sama, projek-projek itu akan menyokong projek pelan induk dan inisiatif-inisiatif Autoriti Kemajuan Daerah Temburong (AKDT).

Projek pemasangan fotovoltaik solar 8kw pada bumbung sebuah rumah kedai tiga tingkat di Bangunan Kompleks Perniagaan Bumiputra apabila siap nanti, akan menjadi projek tenaga suria diterajui kerajaan pertama di Daerah Temburong yang mengutamakan konsep hijau daerah berkenaan.

Ia juga merupakan sebahagian daripada usaha berterusan kementerian itu untuk mengintegrasikan tenaga yang boleh diperbaharui ke dalam campuran penjanaan kuasa negara bagi merealisasikan Wawasan Brunei 2035.

Kementerian Tenaga juga melancarkan Program Pengauditan Tenaga ke atas bangunan-bangunan kerajaan di Daerah Temburong.
Kementerian Tenaga juga melancarkan Program Pengauditan Tenaga ke atas bangunan-bangunan kerajaan di Daerah Temburong.

Pembinaan bagi projek tersebut bermula awal April 2020 oleh sebuah kontraktor tempatan dan dijadualkan siap pada hujung April 2020 di mana sistem PV solar itu dianggarkan akan menghasilkan kira-kira 10,500kwj setahun. Ia bersamaan dengan pengurangan pengeluaran karbon kira-kira 2,838 kilogram Co2 setahun dan mengurangkan penggunaan diesel sebanyak 4,200 liter setahun.

Projek itu juga merupakan projek rintis bagi menguji pemasangan fotovoltaik solar bagi Skim Net-Metering yang dinanti-nantikan iaitu sebuah mekanisme yang membolehkan tenaga lebihan dari sistem fotovoltaik solar atas bumbung untuk dieksportkan ke dalam grid. Dalam hubungan itu, Kementerian Tenaga mengalu-alukan penglibatan institusi-institusi pengajian tinggi di negara ini serta organisasi bukan kerajaan (NGO) untuk mengambil bahagian dalam analisis semasa tempoh projek rintis berkenaan.

Pada masa yang sama, Kementerian Tenaga juga melancarkan Program Pengauditan Tenaga ke atas bangunan-bangunan kerajaan di Daerah Temburong pada Februari lalu.

Audit tenaga tersebut dikendalikan oleh juruaudit tenaga dan pengurus tenaga bertauliah Kementerian Tenaga daripada Program Persijilan dan Latihan Pengurus Tenaga ASEAN di bawah Skim Perkongsian Keefisienan Tenaga ASEAN-Jepun (AJEEP).

Kenyataan menyatakan bahawa semua bangunan kerajaan di Daerah Temburong harus memenuhi Indeks Keefisienan Tenaga (EEI) yang dimandatkan iaitu 175kwj satu meter persegi setahun sebagai sebahagian daripada keperluan di bawah Brunei Accredited Green Unified Seal (BAGUS) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pembangunan supaya dapat dianugerahkan dengan Sijil Pengiktirafan Building Energy Label (BEL).

Kenyataan menjelaskan bahawa BEL itu dirangka menggunakan kriteria rating bintang, di mana satu bintang menandakan kurang efisien dan lima bintang menandakan bangunan pejabat paling efisien. Juruaudit tenaga berkenaan juga akan memberikan beberapa cadangan bagi bangunan pejabat yang mempunyai rating di bawah lima bintang supaya dapat memperbaiki lagi prestasi tenaga dan akan diaudit setiap tahun.

Kenyataan menyatakan bahawa terdapat perancangan untuk melaratkan program pengauditan tenaga kepada bangunan-bangunan komersial di Daerah Temburong dengan kerjasama Kementerian Pembangunan.

Di samping itu, Kementerian Tenaga juga merancang untuk membangunkan perisian aplikasi mesra pengguna yang membolehkan pengauditan tenaga dilaksanakan sendiri di semua sektor. Maklumat mengenai aplikasi berkenaan akan dapat diperoleh melalui dalam talian menerusi laman sesawang kementerian dalam masa terdekat.

Daerah Temburong merupakan sebuah daerah yang istimewa di Negara Brunei Darussalam yang dikenali dengan kehijauan hutan dan floranya.

Kedua-dua projek yang berkaitan dengan tenaga mapan yang sedang dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga di Daerah Temburong adalah hanya langkah permulaan pertama dan lebih banyak projek hijau telah dijadualkan untuk dilaksanakan oleh kementerian berkenaan dalam jangka pendek dan sederhana.