Thursday, March 23, 2023
22.4 C
Brunei

-

Promosikan kemakmuran ekonomi

DUBAI, 29 MAC – Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu‘izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menyeru ASEAN dan UAE untuk bekerjasama dalam mempromosikan kemakmuran ekonomi bagi rakyatnya dan seterusnya menekankan kepentingan kerjasama yang lebih erat antara ASEAN dan UAE khususnya dalam menguruskan perubahan iklim.

(Klik di sini untuk berita lanjut)

 

- Advertisment -

Disyorkan Untuk Anda

Sri Lanka terima bayaran pertama AS$330 juta

ISTANBUL, 22 MAC - Sri Lanka bakal menerima bayaran pertama sebanyak AS$330 juta daripada keseluruhan AS$3 bilion dana Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF) bagi membantu...
- Advertisment -