Prospek pekerjaan dalam sektor minyak dan gas negara dijangka meningkat

Oleh Sim Y. H.
Gambar oleh Daniel Lim

BANDAR SERI BEGAWAN, 20 JAN – Walaupun pandemik COVID-19 memberikan cabaran signifikan kepada seluruh dunia digabung dengan impak harga minyak yang rendah, rakan-rakan kongsi perniagaan Brunei Shell Joint Venture (BSJV) terus menunjukkan pertumbuhan dengan pengambilan seramai 1,771 orang pekerja tempatan sepanjang 2020 di mana daripada jumlah berkenaan, seramai 936 orang merupakan pekerja baharu lepasan sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi.

Pekerjaan tempatan juga meningkat daripada 59 peratus pada 2019 kepada 63 peratus pada hujung 2020 dengan prospek pekerjaan tempatan dijangka akan terus bertumbuh dalam tempoh lima tahun mendatang daripada dua sumber utama iaitu penjanaan peluang pekerjaan baharu khususnya daripada sektor hiliran tenaga dan juga menerusi penggantian asing tempatan.

Perkara itu dinyatakan oleh Ketua Kumpulan Kerja bagi Tenaga (MISC WG Energy) Jawatankuasa Pandu Industri Tenaga Kerja (MISC) dan Pengurus In-Country Value, Syarikat Minyak Brunei Shell Sdn Bhd (BSP), Hajah Rosita binti Hassan dalam kata alu-aluannya pada acara Hari Penglibatan Industri Tenaga MISC dan Pelancaran Aplikasi Digital SkillUP yang berlangsung di Dewan V-Plaza, Kuala Belait, hari ini.

Hadir selaku tetamu kehormat ialah Timbalan Menteri Tenaga, Dato Seri Paduka Haji Matsatejo bin Sokiaw.

Turut hadir ialah Timbalan Setiausaha Tetap (Pengajian Tinggi), Kementerian Pendidikan, Dr Chin Wei Keh selaku timbalan pengerusi MISC, pihak-pihak yang berkepentingan dari Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Tenaga, Sekretariat Majlis Perancangan Tenaga Manusia dan Pekerjaan (MPEC), agensi-agensi kerajaan yang relevan serta pemimpin daripada operator dan pembekal dalam industri tenaga.

Hajah Rosita dalam kata alu-aluannya lagi berkata bahawa terdapat permintaan yang kuat bagi aktiviti pembinaan minyak dan gas serta kemahiran seperti pengimpalan, scaffolding, blaster painter, marker fitter dan riggers.

Hajah Rosita ketika menyampaikan ucapan pada acara tersebut.
Dato Seri Paduka Haji Matsatejo ketika melihat pameran yang diadakan semasa acara berkenaan.

Berpandukan dengan permintaan tinggi bagi kemahiran berkenaan, MISC Energy
mengutamakan pembangunan program-program iSkill di mana pengambilan bagi
NTech Skill Level 3 for Welding telah dibuat pada Ogos 2020 dengan 20 orang pelajar dan pada Januari 2021, IBTE akan melaksanakan empat program di ISQ Level 2 dengan kemasukan seramai 400 orang pelajar.

Beliau menambah bahawa MISC Energy akan terus membangunkan program-program iSkill yang lain untuk memenuhi keperluan industri di mana enam daripadanya ialah juruteknik mekanikal, juruteknik elektrik, inspektor NDT, operator loji, juruteknik instrumen dan pengendali kren.

Hajah Rosita turut menekankan pentingnya untuk mempunyai sesi penglibatan berkenaan sebagai sebuah platform bagi meneruskan dialog bagi pembangunan sumber manusia tempatan serta perlunya bagi pihak industri untuk tampil ke hadapan bagi menjana lebih banyak peluang pekerjaan tempatan.

Beliau turut mengalu-alukan kerjasama di antara MISC-WG Energy, Kementerian Pendidikan dan rakan-rakan kongsi industri di atas perkembangan signifikan ke arah objektif untuk membangunkan rangka kerja kompetensi bagi mengukuhkan keupayaan tenaga kerja tempatan menerusi program iSkill.

Hari Pendekatan Industri Tenaga diadakan oleh MISC-WG Enegry iaitu sebuah jawatankuasa di bawah MPEC dengan sokongan daripada BSP.

Hari Penglibatan itu merupakan kesinambungan kepada dua acara penglibatan industri yang terdahulu iaitu Penglibatan Industri Rangka Kerja Kompetensi pada Mac 2020 dan Hari Penglibatan Pasaran Organisasi Latihan Berdaftar (RTO) pada Ogos 2020.

Program iSkill ialah sebuah program pembangunan kompetensi baharu yang telah dibangunkan melalui kerjasama rapat di antara industri tenaga dengan sokongan MISC-WG Energy bersama-sama Institut Pendidikan Teknikal Brunei (IBTE).

Program itu telah melalui proses tegas untuk memadankan dan menyelaraskannya dengan keperluan industri serta jangkaan daripada tenaga kerja tempatan.

Ini termasuk peluang potensi dalam membangunkan laluan ke arah sebuah kerjaya profesional dalam kumpulan kemahiran yang relevan. Modul-modul kemahiran dalam program berkenaan telah dipetakan kepada standard antarabangsa yang dikenal
pasti.

Program itu akan memenuhi keperluan industri tenaga dengan membuka peluang-peluang khusus bagi penyertaan tempatan dengan penekanan untuk mencapai tahap kemahiran pekerjaan yang lebih tinggi dalam menyokong Wawasan Brunei 2035.

Sementara itu, pelancaran aplikasi Digital SkillUP bersama pembangunan Program iSkill bertujuan untuk memastikan bahawa setiap pelatih dalam industri memenuhi standard dan keperluan yang ditetapkan oleh kelulusan masing-masing.