Pusat Ehsan, imagine terima anugerah AOSWADA

Oleh Yusrin Junaidi
Gambar serahan KKBS

BANDAR SERI BEGAWAN,16 DIS – Sebuah pertubuhan dan syarikat dari Negara Brunei Darussalam iaitu Pusat Ehsan Al-Ameerah Al-Hajjah Maryam (Pusat Ehsan) dan imagine Sdn Bhd menjadi penerima anugerah pada Majlis Penyerahan Anugerah Cemerlang ASEAN bagi Kebajikan dan Pembangunan Sosial (AOSWADA) pertama 2021 yang diumumkan selepas mesyuarat SOMSWD ke-17 secara maya, hari ini.

Pusat Ehsan Al-Ameerah Al-Hajjah Maryam telah dianugerahkan AOSWADA bagi Kategori NGO/CSO sebagai pengiktirafan atas pencapaiannya sebagai salah satu organisasi yang telah lama menjalankan usaha memperjuangkan pembangunan golongan kelainan upaya di Negara Brunei Darussalam, manakala imagine Sdn Bhd telah dianugerahkan AOSWADA untuk Kategori Sektor Swasta kerana sumbangan aktif dan inisiatif tanggungjawab sosial korporat yang berkaitan dengan perlindungan kanak-kanak, khususnya tapi tidak terhad kepada Talian ANAK 121.

Hadir untuk menerima anugerah-anugerah tersebut secara dalam talian bagi pihak Pusat Ehsan adalah Pemegang Amanah Eksekutif Pusat Ehsan, Pengiran Datin Hajah Noraini binti Pengiran Dipa Negara Laila Diraja Pengiran Haji Abdul Momin dan Ketua Pentadbirannya, Dayang Nurul Huda binti Haji Muhin, sementara bagi pihak imagine, anugerah itu diterima oleh Ketua Pegawai Eksekutif ima-gine, Dayang Suzannawati binti Haji Suharju.

Anugerah Cemerlang ASEAN bagi Kebajikan dan Pembangunan Sosial telah disahkan oleh menteri-menteri ASEAN bagi kebajikan dan pembangunan sosial tahun ini, dengan objektif untuk mempertingkat dan meningkatkan penglibatan SOMSWD dengan pelbagai pihak berkepentingan.

Anugerah diberikan dalam dua kategori, Kategori Pertubuhan Bukan Kerajaan atau Pertubuhan Masyarakat Sivil (NGO/CSO) dan Kategori Sektor Swasta, juga bertujuan untuk memupuk perkongsian dan kerjasama yang berterusan di kalangan NGO/CSO, perusahaan sosial dan sektor swasta di ahli negara ASEAN, dan menyumbang kepada kemajuan kebajikan dan pembangunan sosial, berpandukan Rangka Kerja Strategik Kebajikan dan Pembangunan Sosial ASEAN, yang mengandungi keutamaan untuk kanak-kanak, warga emas dan orang kelainan upaya.

Pengiran Datin Hajah Noraini ketika menerima anugerah AOSWADA bagi pihak Pusat Ehsan.
Dayang Suzannawati menerima anugerah bagi pihak imagine.

Terdahulu, Mesyuarat Pegawai Kanan ASEAN mengenai Kebajikan dan Pembangunan Sosial (SOMSWD) kali ke-17 diadakan hari ini melalui persidangan video.

Mesyuarat dipengerusikan oleh Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pembangunan Sosial dan Keselamatan Manusia, Thailand, Puan Yang Terutama Ramrung Worawat dan dihadiri oleh timbalan setiausaha agung komuniti sosiobudaya ASEAN serta pegawai-pegawai kanan ASEAN yang bertanggungjawab bagi kebajikan dan pembangunan sosial dari ahli-ahli negara ASEAN.

Hadir bagi pihak Negara Brunei Darussalam di mesyuarat berkenaan ialah Setiausaha Tetap (Kemasyarakatan dan Kebudayaan), Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, Hajah Nor Ashikin binti Haji Johari.

Dengan tema Memperkukuh Perkongsian ke arah Kebaikan ASEAN, SOMSWD ke-17 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan kualiti hidup warga emas, kanak-kanak, orang kelainan upaya dan golongan terdedah lain di ASEAN.

Dalam menyokong Mesyuarat AMMSWD, SOMSWD memainkan peranan utama dalam mencadangkan dasar serantau, serta membangun dan melaksanakan pelan kerja serantau lima tahun, dan mengurus kerjasama untuk memajukan kesejahteraan sosial dan pembangunan di ASEAN.

SOMSWD ke-17 telah didahului oleh Forum GO-NGO ASEAN ke-16 mengenai Kebajikan dan Pembangunan Sosial yang diadakan pada 15 Disember 2021, melalui sidang video.

Forum itu dipengerusikan bersama oleh PYT Ramrung Worawat dan Majlis Kebangsaan bagi Kebajikan Sosial Thailand, Profesor Emeritus Dr Chanita Rukspollmuang, sebagai pengerusi bersama NGO.

Objektif keseluruhan forum adalah untuk berfungsi sebagai platform pelbagai pihak berkepentingan dan tempat pertukaran untuk ahli negara ASEAN, NGO, CSO, sektor swasta, ahli akademik, dan pihak berkepentingan yang berkaitan mengenai langkah dan sumber yang diperlukan untuk memajukan kesejahteraan sosial dan pembangunan di ASEAN, dengan tumpuan khusus untuk membina dunia pasca-pandemik yang lebih inklusif dan berdaya tahan berdasarkan tanggapan agar tiada ada keciciran.

Antara lain, SOMSWD ke-17 membincangkan pelaksanaan Rangka Kerja Serantau ASEAN dan Pelan Tindakan untuk Melaksanakan Deklarasi ASEAN mengenai Memperkukuh Perlindungan Sosial, Pelan Tindakan Serantau untuk Melaksanakan Deklarasi Kuala Lumpur mengenai Penuaan: Memperkasakan Warga Emas di ASEAN, ASEAN Enabling Masterplan 2025: Mengarus-perdanakan Hak Orang Kelainan Upaya, Pelan Tindakan Serantau ASEAN mengenai Penghapusan Keganasan Terhadap Kanak-kanak serta Rangka Kerja Strategik Kebajikan dan Pembangunan Sosial.

Mesyuarat SOMSWD ke-17 akan diteruskan dengan Mesyuarat Pegawai Kanan ASEAN Plus 3 kali ke-16 mengenai Kebajikan dan Pembangunan Sosial yang akan diadakan pada 17 Disember 2021.