RAI hari kanak kanak sedunia

Oleh Yusrin Junaidi

BANDAR SERI BEGAWAN, 19 NOV – Sejak Program Vaksinasi Kebangsaan bagi COVID-19 untuk golongan berumur 12 hingga 17 tahun dimulakan pada 8 November lalu, seramai 34,151, iaitu 89.4 peratus daripada golongan tersebut, telah menerima suntikan vaksin COVID-19 setakat 17 November.

Di samping melindungi golongan kanak-kanak daripada jangkitan teruk COVID-19, program berkenaan akan mempercepatkan lagi kadar peningkatan vaksinasi di Negara Brunei Darussalam dengan sokongan padu setiap pihak.

Oleh yang demikian, para ibu bapa dan penjaga amat dialu-alukan untuk sama-sama menyokong dan memberikan kerjasama terhadap usaha pemulihan pasca pandemik COVID-19 di negara ini.

Perkara itu ditekankan oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin dalam perutusannya sempena Sambutan Hari Kanak-kanak Sedunia ke-15 yang diraikan pada 20 November.

Tema sambutan tahun ini adalah ‘Bersatu dalam Pemulihan Pasca Pandemik COVID-19 Kanak-kanak’, yang mana menurut Yang Berhormat Dato bertepatan dengan keadaan dunia dan negara yang berdepan dengan cabaran gelombang pandemik COVID-19.

Rangka Kerja Perlindungan Kanak-kanak (NFCP) bertujuan untuk mengembangkan lagi ekosistem perlindungan kanak-kanak di negara ini.

Dalam perutusan itu, beliau turut menyentuh mengenai Rangka Kerja Perlindungan Kanak-kanak (NFCP) yang telah dilancarkan pada 22 Disember 2020. Rangka kerja ini bertujuan untuk mengembangkan lagi ekosistem perlindungan kanak-kanak di negara ini demi memastikan mereka berupaya untuk menjalani kehidupan yang lebih selamat dan berkualiti, mempunyai akses kepada keperluan asas tanpa ketirisan, serta diberikan perlindungan sepanjang hayat.

“Insya-Allah, NFCP akan terus dilaksanakan dengan penerusan sesi-sesi pemberigaan bersama pihak-pihak yang berkepentingan di samping pembangunan kapasiti, pembukuan, penterjemahan serta penubuhan pendaftaran kanak-kanak dan orang muda yang memerlukan perlindungan (RCYPNP) sebagai nilai tambah kepada NFCP.

Menurut beliau lagi, dalam menghadapi gelombang pandemik COVID-19 yang terkini, sokongan dan bantuan padu dari agensi-agensi kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan dan para sukarelawan khususnya dalam memastikan keperluan pendidikan golongan kanak-kanak tidak tercicir adalah mengharukan.

Salah satu usaha yang dilaksanakan adalah penyediaan Talian ANAK 121, platform bagi membantu kanak-kanak secara inklusif di negara ini yang mana sejak dilancarkan pada 1 Oktober 2019, sebanyak 246 panggilan telah diterima dengan peningkatan tinggi dalam aduan orang ramai yang berkaitan dengan isu kanak-kanak. Sesuai dengan akronim AWAK (Anak Negara Aset Kitani) dan moto Kami Mendangar, orang ramai juga diseru untuk mengongsikan talian berkenaan kepada keluarga, rakan-rakan dan anak-anak, agar isu yang melibatkan kebajikan dan kemaslahatan kanak-kanak di negara ini dapat ditangani dengan segera.

Pada masa yang sama, demi memastikan kesejahteraan seluruh golongan kanak-kanak di negara ini terus dipelihara tanpa mengira latar belakang mereka, Yang Berhormat Dato turut mengongsikan bahawa Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan telah mengambil langkah bagi pembinaan rumah perlindungan baharu di bawah Kompleks Rumah Kebajikan.

“Bermula awal tahun depan, Insya-Allah, bangunan ini akan menyediakan persekitaran yang lebih selesa dan menyeluruh bagi residen-residen tertentu untuk membesar, khususnya golongan kanak-kanak yang memerlukan perlindungan,” tambah beliau.

Yang Berhormat Dato berkata, dengan inisiatif-inisiatif yang digariskan serta inisiatif-inisiatif lain yang diungkayahkan oleh pihak kerajaan dan masyarakat, kita amat berbangga dengan rasa tanggungjawab yang amat tinggi secara keseluruhan bangsa terhadap kesejahteraan kanak-kanak dan orang muda di negara ini lebih-lebih lagi dalam keadaan penyesuaian dan penerapan norma baharu dalam kehidupan kita. “Dengan itu, marilah kita raikan Sambutan Hari Kanak-kanak Sedunia pada kali ini dengan tekad untuk memastikan kebahagiaan mereka yang berterusan,” ujarnya.