Monday, November 28, 2022
31.8 C
Brunei

-

Realisasi komuniti ASEAN bebas dadah

BANDAR SERI BEGAWAN, 24 JUN – Jabatan Majlis-majlis Mesyuarat hari ini, telah menghadiri Mesyuarat Majlis Perhimpunan Antara Parlimen ASEAN (AIPA) mengenai Dadah Berbahaya (AIPACODD) ke-5 yang dihoskan oleh Dewan Perhimpunan Negara Kemboja secara dalam talian.

Mesyuarat AIPACODD kali ke-5 ini telah dihadiri oleh 10 buah negara ahli AIPA termasuk Negara Brunei Darussalam.

Mesyuarat berlangsung di Bangunan Dewan Majlis, Jalan Dewan Majlis di mana negara menghadiri mesyuarat selaku pemerhati dan diwakili oleh Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis-majlis Mesyuarat, Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Pekerma Jaya Dato Paduka Haji Judin bin Haji Asar.

Turut hadir ialah setiausaha agung AIPA yang akan datang, Dayang Siti Rozaimeriyanty binti Dato Seri Laila Jasa Haji Abdul Rahman.

Menurut Jabatan Majlis-majlis Mesyuarat, AIPACODD telah memainkan peranan penting dalam memerangi dadah berbahaya melalui parlimen negara AIPA sebagai penyelaras untuk bertukar maklumat dan penguatkuasaan undang-undang di rantau ASEAN.

Mesyuarat AIPACODD kali ini membincangkan isu menangani bersama cabaran-cabaran ke arah komuniti ASEAN bebas dadah dengan matlamat agar negara-negara ahli AIPA dapat menggunakan mekanisme inovatif dan alat-alat yang lebih berkesan untuk merealisasikan visi ASEAN.

Pada masa yang sama, wabak COVID sentiasa menjadi cabaran yang mengancam aspirasi ASEAN ke arah komuniti bebas dadah.

Cabaran ini bukan sahaja menjejaskan usaha dalam merealisasikan komuniti bebas dadah tetapi juga menjejaskan Wawasan Komuniti ASEAN 2035 dan masa depan generasi akan datang.

Mesyuarat AIPACODD juga telah meluluskan Laporan Rasmi Mesyuarat AIPACODD ke-5.

Laporan tersebut akan dibincangkan untuk diluluskan semasa Perhimpunan Agung AIPA ke-43 yang akan dihoskan oleh Perhimpunan Negara Kemboja pada November depan.

Yang Dimuliakan Pehin Orang Kaya Pekerma Jaya Dato Paduka Haji Judin semasa menghadiri Mesyuarat AIPA mengenai Dadah Berbahaya (AIPACODD) ke-5 yang dihoskan oleh Perhimpunan Negara Kemboja secara dalam talian. – Gambar serahan Jabatan Majlis-majlis Mesyuarat
- Advertisment -

Disyorkan Untuk Anda

Ratusan bantah sekatan COVID China

BEIJING, 27 NOV – Bantahan terhadap kawalan koronavirus di China yang telah mengurungkan jutaan penduduk di rumah telah merebak ke Shanghai dan bandar lain...
- Advertisment -