Sunday, December 4, 2022
22.7 C
Brunei

-

Rentas sempadan darat, laut ditangguhkan sehingga 30 Nov

Oleh Ak Zaki Kasharan

BANDAR SERI BEGAWAN, 14 NOV – Jabatan Perdana Menteri (JPM) dengan menjunjung titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam memaklumkan perlanjutan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan selama 15 hari lagi.

Menurut kenyataan yang diterima, pelanjutan penangguhan bermula 16 sehingga 30 November termasuklah kemasukan warga asing melalui pos-pos kawalan darat dan laut yang juga transit di negara ini, kecuali kemasukan atau perjalanan yang telah diberikan kebenaran.

Kemasukan dan perjalanan transit melalui Brunei hanya boleh dipertimbangkan bagi kenderaan-kenderaan yang mempunyai Permit Lintas Batas dan Penyata Kebenaran Transit yang dikeluarkan oleh Brunei, dengan jaminan atau sokongan daripada pihak berkuasa negara berkenaan, dikenakan syarat dan prosedur kemasukan yang sedia ada, bagi tujuan-tujuan atas urusan rasmi kerajaan; persekolahan; perkhidmatan-perkhidmatan kecemasan (seperti ambulans, polis dan tentera); dan vaccinated transport operators yang berdaftar di luar negara dengan Permit Lintas Batas bagi penghantaran bekalan import yang penting.

Pelanjutan penangguhan juga adalah bagi keluar dan masuk negara secara ulang-alik melalui kedua-dua pos bagi tujuan pekerjaan.

Syarat-syarat bagi pertimbangan keluar masuk yang dinyatakan di atas adalah tertakluk kepada penelitian Jawatankuasa Pandu COVID-19 dari semasa ke semasa. 

Bagi maklumat lanjut bolehlah melayari laman sesawang Jabatan Perdana Menteri di alamat www.pmo.gov.bn/travelportal atau menghubungi travel hotline di talian 120 semasa waktu bekerja ataupun melalui e-mel kepada travelapplication@jpm.gov.bn.

 

- Advertisment -

Disyorkan Untuk Anda

China longgarkan lagi peraturan COVID

BEIJING, 2 DIS – Bandar di seluruh China membatalkan arahan sekatan COVID hari ini dengan melonggarkan peraturan ujian dan kuarantin susulan protes di seluruh...
- Advertisment -