Rintihan guru-guru warga emas

Kami guru-guru warga emas merasa kurang adil atas pemberian anugerah guru berjasa yang diberikan setiap tahun kepada guru yang sudah menamatkan perkhidmatannya, kerana sejak kebelakangan ini pemberian anugerah guru-guru berjasa nampaknya hanya ditumpukan kepada golongan guru-guru yang memegang jawatan penting dalam Kementerian Pendidikan, walaupun mereka baharu sahaja bekerja sebagai guru di sekolah, sedangkan guru-guru lama dilupakan jasa dan sumbangan mereka khususnya terhadap perkembangan pendidikan di negara ini.

Sekitar tahun 1950-1960an, guru-guru warga emas inilah yang bergiat aktif dalam mengembang majukan pendidikan di negara ini malah ada di antara mereka telah dihantar ke kawasan pedalaman untuk menjadi guru besar sekali gus pendidik. Walaupun guru warga emas ini tidak mempunyai kelulusan yang tinggi akan tetapi mereka mempunyai semangat yang tinggi untuk memajukan pendidikan yang diamanahkan kepada mereka. Hasil usaha guru warga emas ini telah melahirkan mereka yang berjawatan menteri, setiausaha tetap dan pegawai-pegawai tinggi pada hari ini.

Guru-guru warga emas ini boleh dikatakan seperti mengasuh anak-anak daripada peringkat rendah hingga ke peringkat dewasa, apakah ini bukan jasa yang tinggi? Berbanding dengan mereka yang hanya tahu merancang, sedangkan rancangan mereka, orang lain yang melaksanakan. Bila rancangan atau projek mereka berjaya, merekalah yang mendapat nama sedangkan kejayaan projek dilakukan oleh orang lain. Apakah adil?

Sebagaimana yang pernah dilakukan mantan Menteri Pendidikan, YB Pehin Orang Kaya Laila Wijaya Dato Seri Setia (Dr.) Haji Awang Abdul Aziz, YB tidak melupakan guru-guru yang berumur 80 tahun ke atas, walaupun sumbangan mereka belum dianggap sebagai guru yang berjasa sekurang-kurangnya ingatan terhadap guru-guru warga emas ini dihargai.

Kami mencadangkan ahli-ahli jawatankuasa penilai jasa guru-guru untuk memasukkan guru warga emas yang sudah menerima anugerah di mana mereka boleh menolong ahli-ahli jawatankuasa yang terdiri dari pendatang-pendatang baharu yang tidak tahu menilai akan keupayaan guru-guru lama. Semoga penganugerahan di masa hadapan tidak lagi berat sebelah. – Kumpulan guru warga emas, Brunei Darussalam.