Salasilah keluarga tersemat dalam buku kenangan

Dalam usaha untuk mengeratkan lagi silaturahim sesama keluarga di samping dapat mengenali semula keturunan keluarga dan waris terdahulu, satu majlis pelancaran buku salasilah keluarga telah dilancarkan oleh keluarga waris Dayang Chuchu binti Tajuddin di kediaman rumah Dayang Mahani binti Haji Mohd Zin di Perumhan Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati, Kampung Rimba, Gadong.

Buku salasilah waris tersebut telah dikaji dan ditulis sendiri oleh Haji Masri bin Haji Kambar iaitu salah seorang keturunan waris Dayang Chuchu.

Matlamat dan tujuan utama penulisan buku salasilah tersebut adalah bagi mengenalpasti dan menjejaki keluarga besar Dayang Chuchu serta mendedahkannya kepada keturunan generasi muda yang baharu dalam keluarga. Selain itu, ia juga bagi memberikan maklumat mengenai keturunan keluarga besar Dayang Chuchu memandangkan kebanyakan generasi baharu kurang mengetahui keberadaan atau kedudukan hubungan keluarga. Dengan adanya buku salasilah itu, ia juga dapat dijadikan sebagai rujukkan keluarga yang berkaitan khususnya generasi hari ini dan seterusnya yang mempunyai hubungan dengan waris Dayang Chuchu.

Pelancaran buku ini telah disempurnakan oleh Haji Ishak bin Haji Mohd Rais selaku tetamu kehormat pada majlis tersebut.

Beliau dalam ucapannya menekankan kepentingan dalam kajian dan penerbitan buku salasilah tersebut agar dapat membantu generasi hari ini khususnya kepada ahli keluarga waris Dayang Chuchu di masa akan datang.

Dalam usaha untuk mengumpul, mendokumentasikan serta memastikan salasilah itu tepat sebelum diterbitkan, penulis telah melakukannya dengan penuh teliti dan sabar sehinggalah terhasilnya buku salasilah itu.

Manakala, dalam ucapan alu-aluan daripada pengerusi majlis bersama, Haji Awang Hidop bin Haji Mohd Zin antara lain menyatakan bahawa usaha yang telah dilakukan oleh penulis buku salasilah ini adalah sangat besar dan bermakna khususnya kepada keluarga besar waris Dayang Chuchu.

Majlis itu juga diteruskan dengan penyerahan buku-buku tersebut kepada para jemputan khas yang hadir, terdiri daripada semua ahli keluarga waris Dayang Chuchu dan para penyumbang.

Acara berkenaan juga diteruskan dengan Majlis Tahlil dan Doa Selamat bagi ahli keluarga yang telah meninggal dunia.

Tetamu kehormat, pengerusi bersama majlis dan ketua ahli keluarga ketika sesi bergambar ramai semasa acara tersebut.
Tetamu kehormat ketika menyerahkan buku kepada penerima yang terdiri daripada para penyumbang, jemputan khas dan waris Dayang Chuchu.