Sambutan Hari Keputeraan bermula

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 8 JULAI – Bendera Negara Brunei Darussalam mula berkibar megah dengan seluruh rakyat dan penduduk sama-sama meraikan Sambutan Ulang Tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-74 tahun.

(Klik di sini untuk berita lanjut)