Satu kes baharu dicatat

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 24 SEPT – Negara Brunei Darussalam mencatatkan satu kes baharu jangkitan COVID-19 yang menjadikan jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini meningkat kepada 146 orang.

Pengumuman kes positif baharu itu dibuat oleh Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohd Isham bin Haji Jaafar semasa Sidang Media bagi Situasi Terkini Jangkitan COVID-19 di Negara Brunei Darussalam di Dewan Al-Afiah, Kementerian Kesihatan, hari ini.

Yang Berhormat Dato menerangkan bahawa Kes 146 merupakan seorang lelaki berumur 29 tahun yang tiba di Negara Brunei Darussalam dengan Penerbangan Diraja Brunei BI4112 (tempat duduk 26J) pada 18 September lalu dari India, di mana beliau tidak mempunyai simptom dan kini berada di Pusat Pengasingan Kebangsaan bagi pemantauan dan rawatan.

“Pengesanan kontak setakat ini telah mengenal pasti lima orang kontak yang mana tiga daripadanya telah disahkan negatif bagi COVID-19 manakala selebihnya masih menunggu keputusan ujian makmal.”

Yang Berhormat Dato menyatakan bahawa daripada jumlah keseluruhan kes COVID-19 di Negara Brunei Darussalam, sebanyak 142 kes telah disahkan sembuh.

Sementara itu, seramai 428 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori di pusat-pusat pemantauan yang telah ditetapkan oleh kerajaan iaitu mereka yang baru tiba ke negara ini setelah melakukan perjalanan dari luar negara.

“Setakat ini, seramai 6,014 orang telah menamatkan pengasingan diri mandatori di kemudahan-kemudahan berkenaan.”

Manakala itu, dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 325 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 57,517 ujian.

Yang Berhormat Dato seterusnya menyatakan bahawa Kementerian Kesihatan menghendaki orang ramai untuk mematuhi segala peraturan dan arahan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial yang telah dikeluarkan dan masih berkuat kuasa pada masa ini. Dalam hubungan itu, orang ramai dikehendaki untuk menggunakan aplikasi BruHealth dan mengimbas kod QR setiap kali masuk dan keluar dari premis-premis terutama di tempat-tempat awam seperti gedung-gedung perniagaan, kedai runcit, restoran, establishmen kecantikan, kedai gunting dan lain-lain.

Orang ramai khususnya para jemaah yang menghadiri sembahyang fardu Jumaat sekali lagi diingatkan bahawa memakai penutup mulut dan hidung adalah dimestikan ketika berada di dalam kawasan masjid, sebelum dan selepas mendirikan sembahyang, di samping membawa tikar sejadah sendiri dan mengimbas kod QR apabila memasuki masjid, surau atau balai-balai ibadah.

Beliau menerangkan lagi bahawa sejak tindakan undang-undang mula dikuatkuasakan bagi arahan-arahan yang telah dikeluarkan semasa pandemik COVID-19, pada Jun 2020 yang lalu hingga sekarang, sebanyak 891 buah premis perniagaan telah diperiksa di seluruh negara di mana 540 kesalahan telah didapati dan dikenakan denda kompaun di mana kesalahan yang sering dilakukan ialah pengendali makanan tidak memakai penutup mulut dan hidung semasa bekerja.

Kementerian Kesihatan akan terus memantau situasi wabak di dalam negara serta di peringkat serantau dan global serta melaksanakan penilaian risiko secara berterusan bagi mempertimbangkan pengurangan langkah-langkah seterusnya. Kementerian Kesihatan juga mengumumkan kepada orang ramai yang ingin membuat pembayaran ujian SARS-CoV-2 atau ujian swab bagi perjalanan masuk ke Negara Brunei Darussalam, pembayaran tersebut bolehlah dibuat secara dalam talian melalui pautan https://www.healthinfo.gov.bn/entry-payment/#user/login.

“Untuk makluman, dalam masa tujuh hari sejak ia mula dibukakan, sebanyak 47 bayaran telah dibuat secara dalam talian,” ujar Yang Berhormat Dato. Bagi orang ramai yang ingin mendapatkan maklumat lanjut dan bagi perkembangan terkini, mereka boleh melayari laman sesawang Kementerian Kesihatan, www.moh.gov.bn atau menghubungi Talian Nasihat Kesihatan 148 atau melalui aplikasi healthinfo.gov.bn.