Wednesday, February 8, 2023
22.3 C
Brunei

-

Sektor tenaga enjin pertumbuhan sosioekonomi negara

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 15 JUN – Sektor tenaga tidak dapat dinafikan merupakan enjin utama bagi pertumbuhan dan pembangunan sosioekonomi negara di mana menurut data yang dikeluarkan oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik (JPES), Kementerian Kewangan dan Ekonomi, sektor tenaga keseluruhannya pada 2021 merangkumi sebanyak 58.8 peratus atau $11 bilion daripada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) keseluruhan negara.

Daripada jumlah itu, sektor huluan minyak dan gas menyumbang kepada 49.6 peratus manakala sektor hiliran bagi produk kimia dan penapisan petroleum serta sektor tenaga menyumbang sebanyak 8.4 peratus.

Perangkaan itu dikongsi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri (JPM), Yang Berhormat Pehin Datu Lailaraja Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Mohd Yussof dalam ucapannya pada perasmian Pameran ‘Jaminan Tenaga dan Peralihan Tenaga: Hari Ini dan Seterusnya’, semasa Minggu Tenaga, Persidangan dan Pameran Pertengahan Tahun Brunei (Brunei MYCE) 2022 yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa, Berakas, hari ini.

Menyentuh tema Minggu Tenaga iaitu ‘Sekuriti Tenaga’, ia boleh ditakrifkan sebagai akses yang boleh dipercayai dan berpatutan kepada semua bahan api dan sumber tenaga.

Di rantau ASEAN, Agensi Tenaga Antarabangsa telah meramalkan bahawa permintaan tenaga primer akan meningkat lebih daripada dua pertiga menjelang 2040 dan permintaan elektrik di dalam rantau ini akan berkembang 250 peratus menjelang 2040.

Yang Berhormat Menteri di JPM ketika menyampaikan ucapan. – Gambar oleh Muiz Matdani

Yang Berhormat Pehin dalam ucapannya lagi berkata, selaras dengan titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mengenai pengurusan sumber hidrokarbon, Jabatan Tenaga meletakkan penekanan yang besar kepada tiga bidang utama dalam memenuhi keperluan sekuriti tenaga Negara Brunei Darussalam.

Penekanan pertama, ulasnya, ialah pengurusan sumber hidrokarbon secara efektif dan mampan untuk memastikan sektor minyak dan gas negara kekal stabil dan mampan. Kedua ialah mempelbagaikan campuran tenaga negara dengan mempromosikan penggunaan tenaga boleh diperbaharui dan menggalakkan penggunaan tenaga dengan efisien serta berhemah.

Ketiga ialah memperbaiki perkhidmatan tenaga yang boleh dipercayai dan selamat kepada orang awam serta juga kepada semua sektor negara.

Mengenai peralihan tenaga, Yang Berhormat Pehin berkata, pertumbuhan masa hadapan dalam sektor tenaga harus mengambil kira isu-isu berhubung agenda perubahan iklim dan penyahkarbonan.

Oleh itu, Brunei memacu pertumbuhan sektor tenaga dengan agenda peralihan tenaga dalam fikiran ke arah sebuah masa hadapan rendah karbon.

- Advertisment -

Disyorkan Untuk Anda

Nahas Pesawat Boeing 737, 2 Juruterbang selamat

PERTH, AUSTRALIA, 7 FEB - Dua juruterbang terselamat, hanya cedera ringan selepas pesawat Boeing 737 yang dihantar untuk memadam kebakaran terhempas di Australia, kata...
- Advertisment -