Seluruh masjid bergema laungan takbir

Oleh Yusrin Junaidi

BANDAR SERI BEGAWAN, 13 MEI – Laungan takbir bergema di seluruh masjid, surau dan balai ibadat di negara ini, sejurus selepas Sembahyang Fardu Maghrib dalam menyemarakkan Sambutan Hari Raya Aidilfitri.

Hari Raya Aidilfitri adalah hari yang disyariatkan kepada umat Islam untuk menyambutnya dengan penuh rasa syukur dan kegembiraan atas nikmat kurnia yang Allah SWT anugerahkan kepada hamba-Nya yang berjaya melaksanakan ibadat puasa pada bulan Ramadan.

Esok, seluruh rakyat dan penduduk di Negara Brunei Darussalam akan meraikan 1 Syawal yang telah dimulakan dengan 12 das tembakan meriam yang berlangsung di Taman Haji Sir Muda Omar ‘Ali Saifuddien yang dilaksanakan oleh seramai 12 pegawai dari Angkatan Bersenjata Diraja Brunei (ABDB) yang diketuai oleh Pegawai Tugas-tugas Am ABDB, 886 Kapten Haji Mohammad Alihassan bin Haji Japar, malam ini.

Sementara itu, bermula jam 7:30 pagi esok, umat Islam di negara ini akan menunaikan Solat Sunat Aidilfitri di seluruh masjid-masjid utama dan surau-surau serta balai ibadat.

Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bersama kerabat diraja dijangka berkenan berangkat bagi menunaikan Sembahyang Sunat Hari Raya Aidilfitri di Masjid Omar ‘Ali Saifuddien, esok.

Keberangkatan tiba Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijangka dijunjung oleh Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman, selaku pengerusi Jawatankuasa Tertinggi Sambutan Hari-hari Kebesaran Islam Tahun 1442H.

Turut menjunjung keberangkatan Baginda ialah Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned dan Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar.

Pada hari tersebut, Khutbah Hari Raya Aidilfitri akan disampaikan oleh Yang Berhormat Mufti Kerajaan, manakala Solat Sunat Hari Raya Aidilfitri dijangka akan diimamkan oleh Ketua Hakim Syarie, Yang Amat Arif/Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Besar.

Tembakan meriam sebanyak 12 kali menandakan Negara Brunei Darussalam akan menyambut 1 Syawal, hari ini. – Gambar oleh Muiz Matdani