Semakin banyak pelonggaran 27 Julai

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 22 JULAI – Dengan situasi pandemik koronavirus COVID-19 di Negara Brunei Darussalam pada masa ini dalam keadaan terkawal, atas titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan hari ini mengumumkan tambahan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial.

(Klik di sini untuk berita lanjut)