Seminar kehakiman tekankan keperluan latihan pendidikan dan vokasional

Oleh Ak Zaki Kasharan

BANDAR SERI BEGAWAN, 23 NOV – Mahkamah Besar Brunei Darussalam dan Suruhanjaya Tinggi British telah menganjurkan siri seminar maya yang disampaikan oleh pakar dari UK Slynn Foundation pada baru-baru ini.

Hadir dalam acara tersebut bersama Ketua Hakim Mahkamah Besar Brunei Darussalam, Dato Seri Paduka Steven Chong ialah Peguam Negara, Yang Berhormat Haji Ahmad bin Pehin Orang Kaya Laila Setia Bakti Di-Raja Dato Laila Utama Haji Awang Isa; Pesuruhjaya Tinggi British ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama John Virgoe dan Pengerusi Slynn Foundation, Peter Williamson. 

Lebih 110 peserta menghadiri seminar itu, terdiri daripada hakim dan pegawai kehakiman dari Mahkamah Besar, pegawai dari Pejabat Peguam Negara dan Jabatan Perdana Menteri serta para pelajar undang-undang Brunei dan graduan dari UNISSA dan luar negara.

Siri seminar dua bahagian itu menawarkan peluang kepada ahli undang-undang dari Brunei Darussalam dan United Kingdom untuk berbincang dan berkongsi pandangan.

Seminar minggu ini adalah mengenai profesion undang-undang di England dan Wales, yang disampaikan oleh Pengerusi Bar Council’s Education and Training Committee, QC, Nicholas Vineall.

Seminar itu memberi gambaran tentang pengaturan kawal selia di mana peguam bekerja, dengan tumpuan pada tugas teras dalam kod kelakuan. Seminar itu juga bertujuan untuk menjelaskan keperluan latihan pendidikan dan vokasional yang mesti dicapai oleh orang ramai sebelum dibenarkan untuk menjalankan tugas sebagai peguam dan peranan lainnya.

Acara itu dimulakan dengan ucapan alu-aluan oleh Ketua Hakim Negara yang antara lain menyatakan bahawa mereka dalam profesion undang-undang mempunyai kewajipan untuk menegakkan dan menghormati kedaulatan undang-undang sebagai peserta yang amat diperlukan dalam pentadbiran keadilan yang adil.