Sesi persekolahan di bawah KHEU bermula 3 Januari

Oleh Salawati Haji Yahya

BANDAR SERI BEGAWAN, 13 DIS – Sesi persekolahan melibatkan sekolah-sekolah agama, Arab dan institut tahfiz di bawah kawalan Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU) akan bermula pada 3 Januari 2022 dan akan dilaksanakan secara bertahap.

Semasa tahap pertama yang bermula pada 3 Januari, semua pelajar persekolahan agama bermula Darjah Pra hingga Darjah 6 akan masih mengikuti pembelajaran secara dalam talian sepenuhnya atau melalui kaedah Home Learning Pack (HLP) bagi pelajar yang memerlukan.

Perkara tersebut antara yang diterangkan oleh Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman semasa sidang media harian di Kementerian Kesihatan, hari ini.

Yang Berhormat Pehin turut menambah, bagi persekolahan Arab dan institut tahfiz pula akan mengikuti pembelajaran secara bersemuka empat kali seminggu dan sekali secara dalam talian bagi pelajar-pelajar Sanah 10, 11, Pra U1 dan Pra U2.

Sementara pelajar-pelajar Sanah 5 hingga Sanah 9, pelajar akan mengikuti pembelajaran secara dalam talian atau melalui kaedah HLP bagi pelajar yang memerlukan.

Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Ugama semasa sidang media di Dewan Al-‘Afiah, Kementerian Kesihatan. – Gambar oleh Muiz Matdani

Beliau seterusnya menambah, tahap kedua yang dijangka bermula pada 17 Januari 2022 pula akan dilaksanakan jika pemantauan menunjukkan tiada peningkatan penularan kes jangkitan wabak yang serius dalam kalangan warga sekolah semasa mereka berada dalam premis sekolah serta berpandukan nasihat daripada Jawatankuasa Pandu COVID-19.

Di samping pelajar-pelajar sekolah agama Darjah 5 dan 6 saja dibenarkan untuk hadir ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran secara bersemuka.

Manakala pelajar-pelajar Darjah Pra hingga Darjah 4 pula masih meneruskan pembelajaran mereka secara dalam talian atau melalui kaedah HLP bagi pelajar yang memerlukan saja.

Bagi persekolahan Arab dan institut tahfiz dalam Tahap Kedua ini, pelajar-pelajar yang dibenarkan untuk hadir ke sekolah dan mengikuti pembelajaran secara bersemuka adalah pelajar-pelajar Sanah 7 hingga 1 dan ini termasuk pelajar-pelajar Pra U1 dan Pra U2.

Semasa Pelaksanaan pembukaan sekolah nanti, pelajar-pelajar yang telah menerima vaksin lengkap akan dikehendaki menjalani ujian ART sekali setiap dua minggu dan pelajar-pelajar yang tidak bervaksin pula akan dikehendaki untuk membuat ujian ART sekali setiap minggu.

Di samping itu, pelaksanaan SOP yang berkaitan akan dibuat di sekolah-sekolah mengikut garis pandu-garis pandu yang telah ditetapkan bagi memastikan kesejahteraan dan keselamatan semua pelajar dan guru-guru adalah terjamin serta proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik dan teratur.

Yang Berhormat Pehin seterusnya mengongsikan jumlah keseluruhan guru-guru di bawah kawalan Kementerian Hal Ehwal Ugama pada masa ini seramai 3,520 orang.

Dari jumlah itu, 3,489 iaitu 99.12 peratus telah menerima dos lengkap mereka manakala 26 orang iaitu 0.74 peratus baru mendapatkan satu dos vaksin sementara yang belum mendapatkan vaksinasi seramai lima orang bersamaan dengan 0.14 peratus dan sekurang-kurangnya satu dos vaksin 3,515 orang iaitu 99.86 peratus.