Skim pembiayaan lebih besar untuk PMKS

BANDAR SERI BEGAWAN, 14 JUN – Skim pembiayaan mikrokredit yang ditawarkan oleh Darussalam Enterprise (DARe) dengan kerjasama bersama Bank Islam Brunei Darussalam (BIBD) tidak akan lagi dibuka untuk permohonan baharu.

DARe dalam kenyataan akhbarnya menjelaskan, skim yang ditiadakan secara beransur-ansur dengan semua pembiayaan akan datang dan berkuat kuasa hari ini diselaraskan di bawah Bank Usahawan dan bank-bank lain yang menyediakan kemudahan pembiayaan kewangan khusus untuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana (PMKS).

Sebelum ini, melalui pembiayaan mikrokredit, skim berkenaan hanya dapat memenuhi keperluan segmen terhad PMKS tempatan dengan menawarkan pembiayaan perniagaan sebanyak $15,000 sahaja dengan tempoh pembayaran balik tiga tahun.

Melalui Bank Usahawan, selaras dengan permintaan PMKS untuk jumlah pembiayaan yang lebih besar dan pilihan pembayaran balik yang lebih fleksibel untuk perkembangan perusahaan, PMKS akan dapat memohon pembiayaan sebanyak $750,000.

Bagaimanapun, menurut DARe dalam kenyataan itu, bagi meluaskan pilihan pembiayaan PMKS selain pinjaman korporat dan pembiayaan tradisional yang ditawarkan oleh bank, DARe akan terus menyokong PMKS melalui penyediaan pilihan pembiayaan alternatif seperti Angel Investment berserta skim kewangan baharu co-matching.

Skim geran bersamaan atau co-matching yang telah dilancarkan berkenaan dibukakan kepada PMKS dan koperasi sebagai langkah bagi menggalakkan perkembangan dengan sama-sama memikul kos dan tanggungjawab pelaburan perniagaan.

Di bawah skim tersebut, para peniaga akan membiayai 30 peratus daripada jumlah keseluruhan projek, manakala DARe akan menghulurkan 70 peratus daripada jumlah tersebut dengan jumlah maksima $20,000.

Skim geran tersebut terbahagi kepada dua kategori dengan terma yang berlainan: Kategori Starting Up (Permulaan) menawarkan jumlah maksima $10,000 dan Kategori Expansion (Perkembangan) pula menawarkan jumlah maksima $20,000.

Kedua-dua kategori dibukakan kepada perniagaan tempatan yang dimiliki sepenuhnya oleh warganegara atau penduduk tetap dan memenuhi definisi kebangsaan bagi PMKS, di mana perusahaan mikro disifatkan sebagai perusahaan yang mempunyai kurang daripada empat orang pekerja; perusahaan kecil mempunyai antara lima hingga 19 orang pekerja dan perusahaan sederhana merupakan perusahaan yang mempunyai antara 20 hingga 99 orang pekerja.

Perusahaan yang ingin ikut serta dalam Kategori Starting Up hendaklah terdiri daripada perniagaan baharu berdaftar dalam tempoh 12 bulan dan berhasrat menggunakan dana tersebut bagi mendapatkan pensijilan, alat kelengkapan atau menjalankan pemasaran perniagaan dalam tempoh 12 bulan.

Perusahaan berkenaan perlu menjalani program peningkatan keupayaan yang dikendalikan oleh pihak DARe seperti Program Accelerate atau Program Micro Bootcamp untuk meningkatkan daya keusahawanan dalam memulakan dan mengembangkan operasi mereka.

Perusahaan yang ingin turut serta dalam Kategori Expansion hendaklah menghadapkan penyata kewangan masing-masing.

Geran yang ditawarkan adalah untuk perlaksanaan projek bagi tempoh 12 bulan dan dihulurkan bagi mengembangkan perniagaan meliputi perbelanjaan berkaitan penggunaan teknologi, alat kelengkapan untuk meningkatkan daya produktiviti, pemasaran dan perkhidmatan konsultansi bagi mendapatkan pensijilan yang diiktirafkan.

Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan pelan perniagaan yang menunjukkan potensi pembangunan dan pengkomersilan selanjutnya dengan memberi tumpuan perhatian kepada pasaran sasaran, para pesaing, aliran pendapatan, keunikan produk dan perkhidmatan, daya peningkatan serta unjuran realistik dan garis masa projek.

Pembukaan penawaran co-matching akan diumumkan melalui akaun-akaun media sosial dan laman sesawang DARe dalam masa terdekat.