SKN BERMULA 15 JULAI INI

Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohd Amin Liew semasa berucap pada sidang media berkenaan.

BANDAR SERI BEGAWAN, 22 JUN – Pada menjunjung titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam,Kementerian Kewangan dan Ekonomi dengan kerjasama Kementerian Hal Ehwal Ugama, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS), Kementerian Pendidikan dan Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah akan membangunkan Sistem Kebajikan Negara (SKN) yang bakal dilancarkan pada Julai ini.

(Klik di sini untuk berita lanjut)