Sukuk Al-Ijarah ke-184 diterbitkan

BANDAR SERI BEGAWAN, 12 OGOS – Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD), selaku ejen kepada kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dalam mengurus dan mentadbir terbitan Sukuk Al-Ijarah mengumumkan kejayaan penetapan harga terbitan sekuriti jangka pendek Sukuk Al-Ijarah ke-184nya yang berjumlah $100 juta.

AMBD dalam kenyataannya hari ini berkata, Sukuk Al-Ijarah siri 184 diterbitkan pada 6 Ogos 2020 untuk tempoh 91 hari dengan tempoh matang pada 5 November 2020 dan kadar sewa 0.1875 peratus.

Dengan terbitan tersebut, kerajaan Brunei sehingga kini telah menerbitkan sekuriti jangka pendek Sukuk Al-Ijarah bernilai lebih $13.97 bilion sejak tawaran pertama pada 6 April 2006 dan jumlah pegangan sukuk kerajaan Brunei sehingga 6 Ogos 2020 ialah sebanyak $357.6 juta.