Sumbangan tangani pandemik terus dihulurkan

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 27 JULAI – Sebagai sebahagian daripada inisiatif tanggungjawab sosial korporat untuk membantu kerajaan Negara Brunei Darussalam menangani penularan pandemik COVID-19 di Brunei, pihak Kedutaan Republik Perancis di Negara Brunei Darussalam dan Persatuan Perniagaan Perancis-Brunei (FBBA) tidak ketinggalan untuk tampil ke hadapan menghulurkan sumbangan berupa wang tunai kepada Kementerian Kesihatan, hari ini.

Sumbangan diterima oleh Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohammad Isham bin Haji Jaafar, pada majlis yang berlangsung di Bilik Tetamu, Tingkat 3, Kementerian Kesihatan.

Di majlis berkenaan, sumbangan dari Kedutaan Republik Perancis di Negara Brunei Darussalam dan FBBA berupa cek bernilai $12,200 disampaikan oleh Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Perancis ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Christian Ramage.

Turut hadir semasa majlis berkenaan ialah Presiden FBBA, Nicolas Wawresky dan Setiausaha FBBA, Tan Cheng Voon.

Sumbangan kepada COVID-19 Relief Fund berkenaan merupakan sebagai sebahagian daripada tanggungjawab sosial dan komitmen Kedutaan Perancis di Negara Brunei Darussalam dan FBBA kepada usaha Brunei menangani pandemik COVID-19.

Sumbangan sebanyak $12,200 berkenaan diperoleh hasil sumbangan daripada ahli-ahli FBBA termasuk Amarco, Bank Baiduri, Total E&P Borneo B.V. dan Sincere Aluminium di mana Ketua Pegawai Eksekutif Amarco, Jean Noel Fouquet menyatakan amat berbesar hati diberikan peluang untuk menghulurkan sumbangan kepada tabung berkenaan.

Manakala itu, TYT Christian Ramage dipetik menyatakan bahawa Kedutaan Perancis di Negara Brunei Darussalam dan FBBA menyatakan penghargaan serta tahniah kepada Kerajaan Negara Brunei Darussalam dan Kementerian Kesihatan dalam usaha mereka untuk mengawal penularan COVID-19 di negara ini.

Sumbangan berkenaan merupakan sebagai tanggungjawab sosial korporat daripada pihak-pihak penderma dalam membantu pihak kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam khususnya Kementerian Kesihatan dalam sama-sama menangani serta membendung penularan wabak COVID-19 di Negara Brunei Darussalam.

Yang Berhormat Menteri Kesihatan menerima sumbangan daripada TYT Christian Ramage pada majlis yang berlangsung di Kementerian Kesihatan, kelmarin. – Gambar serahan Kementerian Kesihatan