Sumbangan terus dihulurkan

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 14 APRIL – Persatuan dan syarikat swasta terus tampil ke hadapan untuk menyumbangkan sumbangan kepada Kementerian Kesihatan dalam sama-sama memainkan peranan serta memberikan sokongan kepada usaha kerajaan menangani dan membendung penularan wabak COVID-19 di Negara Brunei Darussalam.

Sehubungan dengan itu, Persatuan Siswazah Wanita Negara Brunei Darussalam (PSW) dan VSL Systems (B) Sdn Bhd menyampaikan sumbangan dalam majlis penyampaian yang berlangsung di Dewan Al-’Afiah, Kementerian Kesihatan, hari ini.

Hadir pada majlis berkenaan untuk menerima sumbangan bagi pihak Kementerian Kesihatan ialah Pemangku Pengarah Pentadbiran dan Kewangan, Kementerian Kesihatan, Dayang Sufinah binti Haji Serudin.

Sumbangan daripada PSW berupa cek berjumlah $2,200 disampaikan oleh Yang Dipertua PSW, Pengiran Hajah Zabaidah binti Pengiran Haji Kamaludin dan sumbangan daripada VSL Systems (B) Sdn Bhd berupa cek berjumlah $2,000 disampaikan oleh wakil Pengarah Urusan Syarikat, Acep Prasojo.

Sumbangan berkenaan merupakan sebagai tanggungjawab sosial korporat daripada pihak penderma dalam membantu pihak kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam khususnya Kementerian Kesihatan dalam sama-sama menangani dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara ini.

Pengiran Hajah Zabaidah (dua, kanan) menyampaikan sumbangan kepada Dayang Sufinah (dua, kiri) pada majlis yang berlangsung di Dewan Al-’Afiah, Kementerian Kesihatan.
Wakil VSL Systems menyampaikan sumbangan kepada Dayang Sufinah pada majlis itu, kelmarin.