Taklimat tingkat kefahaman siasatan penggubahan wang haram

Oleh Fadley Faisal

BANDAR SERI BEGAWAN, 20 JULAI – Pegawai-pegawai dari Bahagian Keadilan Jenayah, Pejabat Peguam Negara, baru-baru ini, telah mengendalikan bengkel mengenai menyasarkan hasil penyeludupan dadah yang berlangsung selama tiga hari hingga 16 Julai lalu di Dewan Permai, Biro Kawalan Narkotik (BKN).

Seramai 15 orang pegawai BKN telah menyertai bengkel berkenaan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih baik kepada para pegawai tentang isu-isu dalam siasatan penggubahan wang haram.

Penyeludupan dadah diiktiraf sebagai salah satu aktiviti yang menjana hasil haram yang digubah untuk menutupi sejarah jenayah wang berkenaan dan kemudian diintegrasikan ke dalam sistem kewangan untuk memberikan ‘kesahihan’.

Bengkel melibatkan taklimat oleh timbalan-timbalan pendakwa raya mengenai pelbagai kuasa siasatan di bawah Perintah Mendapatkan Kembali Aset Jenayah, 2012 dalam melaksanakan siasatan penggubahan wang haram dan pelbagai jalan yang ada bagi pihak pendakwa merampas aset-aset hasil jenayah.

Ia juga menyentuh mengenai amalan-amalan siasatan terbaik berdasarkan analisis kes sebenar.

Sesi diakhiri dengan para peserta diberikan senario kes untuk menunjukkan pemahaman dan pengetahuan yang diperolehi.

Pengendalian bengkel berkenaan menunjukkan komitmen Pejabat Peguam Negara kepada peranannya dalam Jawatankuasa Kebangsaan bagi Anti Penggubahan Wang Haram dan Memerangi Pembiayaan Pengganasan (NAMLC) untuk meningkatkan lagi kualiti siasatan dan menambah pengetahuan agensi-agensi penguatkuasaan undang-undang dalam mengesan kesalahan-kesalahan penggubahan wang haram.

Bengkel berkenaan menyusuli satu inisiatif serupa yang diadakan bagi pegawai-pegawai Jabatan Kastam dan Eksais Diraja.

Timbalan-timbalan pendakwa raya dari Bahagian Keadilan Jenayah, Pejabat Peguam Negara yang menyertai bengkel ketika bergambar ramai. – Gambar serahan Pejabat Peguam Negara