Tanai tanggungjawab dalam kehidupan berumah tangga

TUTONG, 21 JUN – Dengan matlamat untuk meningkatkan kesedaran dan motivasi dalam menanai tanggungjawab meniti kehidupan berumah tangga, Pejabat Hal Ehwal Ugama Daerah Tutong dengan kerjasama Unit Khidmat Nasihat Keluarga Daerah Tutong mengadakan kursus nikah bagi 50 pasangan suami isteri.

 

(Klik di sini untuk berita lanjut)