Tawassul: Bukan amalan Bid’ah

(Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah, selawat dan salam ke atas Rasulullah SAW, keluarga, sahabat dan para pengikut Baginda)

SIRI 2

Bertawassul dengan zat Baginda sebelum dan sesudah kewafatannya

Diriwayatkan daripada ‘Utsman bin Hunaif RA bahawa seorang lelaki yang lemah penglihatannya atau buta datang kepada Nabi SAW memohon kepada Baginda untuk berdoa kepada Allah agar dia disembuhkan daripada penyakit. Baginda bersabda yang maksudnya:

“Jika engkau mahu (aku berdoa) nescaya aku mendoakan(mu) dan jika engkau mahu bersabar, maka itu adalah lebih baik untukmu.”

Lelaki itu berkata: “Berdoalah (kepada Allah untuk memohon keafiatan).”

Periwayat berkata: “Baginda menyuruh lelaki itu berwuduk lalu dia mengelokkan wuduknya dan membaca doa dengan doa ini: “Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadaMu dan menghadap kepadaMu dengan NabiMu Muhammad, Nabi pembawa rahmat. Sesungguhnya aku menghadap kepada Tuhanku denganmu untuk hajatku ini semoga dikabulkan untukku. Ya Allah terimalah syafaat Baginda untukku.” (Hadis riwayat at-Tirmidzi)

Dalam riwayat ath-Thabrani, ‘Utsman bin Hunaif Radhiallahu ‘anhu ada mengajarkan seorang lelaki yang berhajat kepada saiyidina ‘Utsman bin ‘Affan RA tentang doa hajat yang pernah diajarkan Nabi SAW kepada seorang lelaki buta. Doanya itu ialah:

Maksudnya: “Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadaMu dan menghadap kepadaMu dengan Nabi kami Muhammad SAW, Nabi pembawa rahmat. Wahai Muhammad! Sesungguhnya aku menghadap kepada Tuhanku denganmu. Maka tunaikanlah hajatku.”

Hadis-hadis di atas menunjukkan keharusan bertawassul dengan zat Nabi SAW walaupun sesudah kewafatan Baginda.

Bertawassul dengan haq Baginda sebelum kewujudannya

Diriwayatkan daripada ‘Umar bin al-Khattab RA, Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya, “Ketika Adam berbuat kesalahan yang dilakukannya, dia me-ngangkat kepalanya ke ‘arasy dan bersabda: “(Wahai Tuhan), aku memohon kepadaMu dengan hak Muhammad agar Engkau mengampuniku.”

Allah mewahyukan kepadanya: “Apa Muhammad dan siapakah Muhammad?”

Baginda menjawab: “Ketika Engkau menciptakan aku, aku mengangkat kepalaku ke arah ‘arasyMu, dan aku melihat di sana tertulis: “Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah”. Aku pun berkata kepada diriku, bahawa tiada seorang pun yang lebih agung daripada seorang yang namanya Engkau tuliskan di samping namaMu.

Ketika itu Allah mewahyukan kepadanya: “Wahai Adam, sesungguhnya dia nabi yang terakhir dari keturunanmu, dan umatnya adalah umat yang terakhir, dan jika tidak kerana mereka wahai Adam, nescaya Aku tidak menciptakanmu.” (Hadis riwayat ath-Thabrani)

Hadis ini menunjukkan bahawa Nabi Adam ‘alaihissalam pernah bertawassul dengan haq Nabi SAW sedang Baginda belum lagi wujud.

Bertawassul dengan maqam Baginda

Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah daripada Malik ad-Dariy, pada zaman Saiyidina ‘Umar RA kemarau telah melanda. Seorang lelaki datang ke maqam Nabi SAW lalu berkata yang maksudnya:

“Wahai Rasulullah! Mohonlah hujan untuk umatmu kerana sesungguhnya mereka telah mengalami kemusnahan.”

Kemudian lelaki itu bermimpi Rasulullah SAW datang kepadanya lalu bersabda yang maksudnya:

“Pergilah kepada ‘Umar, sampaikan salam(ku) kepadanya dan khabarkan kepadanya bahawa mereka akan dikurniakan hujan.”

Menurut Imam Ibnu Hajar al-‘Asqalani Rahimahullah, lelaki yang bermimpi itu ialah seorang sahabat bernama Bilal bin al-Harits al-Muzani RA.

Para sahabat juga pernah bertawassul dengan maqam Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh, Saiyidina ‘Umar bin al-Khattab RA mempunyai hajat apabila dia meninggal kelak, dia mengharapkan agar dikuburkan di samping Rasulullah SAW dan Saiyidina Abu Bakar ash-Shiddiq RA.

Bertawassul dengan atsar Baginda

Dr as-Sayyid Muhammad ‘Alwi al-Maliki mengatakan bahawa para sahabat telah mengambil berkah (tabarruk) dari berbagai bekas atau kesan peninggalan Rasulullah SAW. Menurutnya, tabarruk hanya mempunyai satu makna, iaitu bertawassul kepada Allah dengan peninggalan Nabi Muhammad SAW.

Diriwayatkan daripada Anas bin Malik RA, beliau berkata yang maksudnya:

“Ketika Rasulullah SAW selesai melontar Jamrah dan melakukan qurbannya serta bercukur, Baginda menghulurkan bahagian kanan kepalanya kepada tukang cukur untuk mencukurnya. Kemudian Baginda memanggil Abu Thalhah al-Anshari dan memberikannya potongan rambut tersebut. Kemudian Baginda menghulurkan bahagian kiri kepalanya (kepada tukang cukur) lalu Baginda bersabda: “Cukurlah!” Lalu (tukang cukur) pun mencukurnya dan Baginda memberikannya (poto-ngan rambut) kepada Abu Thalhah seraya bersabda: “Bahagi-bahagikanlah kepada orang ramai.”

(Hadis riwayat Muslim)

Hadis ini menunjukkan keharusan bertabarruk dalam makna bertawassul dengan rambut Nabi SAW.

Bertawassul dengan para Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW

Diriwayatkan daripada Anas bin Malik RA, apabila Fatimah binti Asad (ibu kepada ‘Ali bin Abu Thalib Karamallahu wajhah) hendak dikebumikan, Rasulullah SAW pun berdoa yang maksudnya:

“Allah yang menghidup dan mematikan, dan Dia sendiri hidup tidak akan mati. Ya Allah, ampunilah ibuku, Fatimah binti Asad, ajarkan hujahnya (menjawab soalan kubur) dan luaskanlah tempatnya (kuburnya) demi hak NabiMu dan nabi-nabi sebelum aku. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengasihani dari segala yang pengasih.” (Hadis riwayat ath-Thabrani)

Hadis ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW pernah bertawassul dengan para nabi di dalam doa Baginda.