TelBru sumbang 20 komputer

Oleh Salawati Haji Yahya

BANDAR SERI BEGAWAN, 27 NOV – Sebagai sumbangan berterusannya ke arah pembangunan kebajikan sosial di negara ini, Telekom Brunei Berhad (TelBru) telah menyumbangkan 20 lagi komputer dan komputer riba kepada pertubuhan bukan kerajaan dan penerima kebajikan.

Sumbangan berkenaan merupakan sebahagian daripada perkongsian berterusan syarikat dengan Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan (KKBS) di bawah program tanggungjawab sosial korporat syarikat berkenaan.

Penyerahan sumbangan pada majlis yang berlangsung di Bangunan KKBS, hari ini, telah disempurnakan oleh Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan, Yang Berhormat Mejar Jeneral (B) Dato Paduka Seri Haji Aminuddin Ihsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Mulok Dato Seri Paduka Haji Abidin.

Pada majlis itu, Yang Berhormat Dato menyampaikan 18 komputer kepada wakil dari Pusat Kegiatan Warga Emas (PKWE) di keempat-empat daerah untuk membantu meningkatkan kadar celik ICT dalam kalangan warga emas.

Manakala itu, dua lagi komputer riba diserahkan kepada dua penerima kebajikan yang baharu sahaja menduduki Peperiksaan Peringkat O dan Peperiksaan Penilaian Sekolah Rendah (PSR) dengan harapan dapat menambah baik keperluan pendidikan mereka.

Komputer dan komputer riba itu telah diperbaharui daripada stok TelBru dengan niat untuk mengurangkan jejak karbon syarikat. Majlis penyampaian sumbangan itu disaksikan oleh para pegawai kanan KKBS dan TelBru.

Kempen seumpamanya bermula pada Januari lalu dan telah menyaksikan penyerahan 30 unit komputer kepada organisasi bukan kerajaan dan penerima kebajikan yang masih bersekolah di bawah program TelBru One Computer Per Child.

Yang Berhormat Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan bergambar ramai bersama para penerima.