Monday, April 22, 2024
28.3 C
Brunei

  -

  Terap nilai-nilai positif pucuk pimpinan

  Oleh Daniel Lim –

  BELAIT, 28 NOV – Dalam menerajui industri minyak dan gas, pucuk pimpinan diharap sentiasa memiliki nilai-nilai dan ciri-ciri positif seperti moral yang baik, berintegriti tinggi, jujur, amanah, bijaksana, rajin dan gigih.

  Selain itu, sentiasa berusaha ke arah memperkukuhkan dasar-dasar yang menjamin keselamatan ekonomi, menambah baik amalan serta peraturan bagi meningkatkan ketelusan, memperbaiki kaedah bagi mengesan amalan rasuah, penipuan, pecah amanah dan amalan tidak beretika.

  Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah, “Ini bukannya ciri dan nilai yang mesti wujud dalam Syarikat Minyak Brunei Shell Sdn Bhd (BSP) sahaja, malah ia hendaklah meliputi segala aspek termasuk kontraktor dan sub kontraktor yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam industri minyak dan gas.

  “Dalam hal ini, Beta menyarankan agar pihak pengurusan di BSP akan terus bekerjasama dengan agensi-agensi penguatkuasaan seperti Biro Mencegah Rasuah dalam membanteras mana-mana kegiatan yang menyalahi undang-undang.”

  Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah sedemikian semasa lawatan tidak berjadual ke Ibu Pejabat BSP di Seria, hari ini.

  KDYMM Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah berkenan mengurniakan titah. – GAMBAR OLEH DANIEL LIM & KHAYR ZAKARIYYA
  Baginda Sultan berkenan membuat lawatan tidak berjadual ke Ibu Pejabat BSP. – GAMBAR OLEH DANIEL LIM & KHAYR ZAKARIYYA
  Baginda Sultan berkenan dijunjung berswafoto bersama kakitangan BSP semasa lawatan tersebut. – GAMBAR OLEH DANIEL LIM & KHAYR ZAKARIYYA
  Baginda Sultan berkenan dijunjung beramah mesra bersama warga BSP. – GAMBAR OLEH DANIEL LIM & KHAYR ZAKARIYYA
  GAMBAR OLEH DANIEL LIM & KHAYR ZAKARIYYA

  Ketika berkenan mengurniakan titah di Atrium BSP, Baginda melahirkan perasaan sangat gembira mengetahui pencapaian Bruneianisation di mana BSP pada masa ini dianggarkan telah mencapai hampir 90 peratus.

  “Usaha ini hendaklah diteruskan dan apa yang lebih penting untuk memastikan Bruneianisation ini menjadi pencapaian yang lebih bermakna. Beta berharap anak-
  anak tempatan yang telah dan bakal menyandang jawatan-jawatan pelbagai tahap telah diberikan latihan yang penuh disertakan dengan program-program yang mempunyai indikator-indikator yang boleh dipantau untuk memastikan pemindahan pengetahuan yang berkesan daripada ekspatriat dan pakar-pakar industri minyak dan gas supaya anak-anak tempatan ini benar-benar kompeten dan akan dapat menerajui jawatan-jawatan lebih tinggi pada masa akan datang.”

  Baginda juga mengambil maklum bahawa BSP secara berterusan mengenal pasti dan menilai anak-anak tempatan yang berpotensi tinggi untuk menjawat jawatan-jawatan tertinggi seperti pengarah urusan, jawatan-jawatan eksekutif dan jawatan-jawatan kepimpinan yang lainnya.

  Pengalaman, pengetahuan dan latihan sangat penting untuk diberikan secara berterusan dan konsisten kepada anak-anak tempatan ini bagi memastikan perancangan pengganti jawatan yang teratur.

  “Selain itu, Beta juga dimaklumkan bahawa banyak jawatan kosong di dalam industri minyak dan gas di negara ini memerlukan kelayakan teknikal. Beta menggalakkan Jabatan Tenaga dan BSP untuk terus meningkatkan lagi kerjasama dengan Kementerian Pendidikan bagi memastikan generasi akan datang dapat mengisi kekosongan inisesuai dengan kelayakan yang di-perlukan,” titah Baginda.

  Dalam pada itu, Baginda juga memberikan penghargaan kepada tenaga kerja warga asing
  (ekspatriat) BSP yang selama ini telah memberikan sumbangan dalam sama-sama memajukan industri minyak dan gas di negara ini.

  Baginda berharap mereka akan terus mengongsikan pengalaman dan kepakaran mereka bagi mengisi jurang pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan produktiviti penghasilan minyak negara.

  Dalam titah, Baginda juga menyentuh mengenai kesihatan, keselamatan dan alam sekitar (HSE) yang juga hendaklah diambil berat. Baginda menegaskan, pemeliharaan nyawa mesti diberikan keutamaan dan tindakan tegas hendaklah diambil jika berlaku sebarang insiden terutama jika ia berlaku disebabkan pelanggaran peraturan.

  Baginda memahami, pengeksplorasian dalam industri minyak dan gas mempunyai risiko dan ia juga memerlukan perbelanjaan yang besar.

  “Oleh itu, Beta menasihatkan supaya semua proses dan kajian-kajian yang diperlukan bagi menemukan takungan-takungan minyak reservoir baharu ini akan dapat dilaksanakan dengan berhati-hati menggunakan kepakaran anak-anak tempatan dan ekspatriat serta dibantu oleh teknologi yang tercanggih bagi mendapatkan hasil yang terbaik untuk negara, Insya-Allah,” titah Baginda lagi.

  Di samping itu, Baginda juga mengingatkan supaya pucuk pimpinan BSP tidak mengabaikan fasiliti-fasiliti yang sedia dan memastikan semua fasiliti tersebut berada pada tahap yang optimum bagi memastikan kadar pengeluaran semaksimum mungkin.

  Susulan titah, satu sesi dialog diadakan di mana pelbagai wakil dan kakitangan utama berkongsi pengalaman mereka bekerja di BSP dengan Kebawah Duli Yang Maha Mulia.

  Baginda turut berkenan melawat Eksplorasi dan Pembangunan serta Jabatan Pendigitalan BSP untuk bertemu dengan kakitangan di setiap jabatan.

  Dalam lawatan itu, Baginda Sultan juga telah menzahirkan kepentingan teknologi maklumat (IT) dan keselamatan siber yang menyaksikan Baginda berkenan menziarahi Jabatan Keselamatan Siber dan Pusat Data yang terletak di Pejabat Pusat Data Baharu (NDCO).

  Artikel sebelum ini
  Artikel seterusnya
  - Advertisment -

  Disyorkan Untuk Awda

  Parti Presiden Maldives dijangka menang besar dalam pilihan raya

  NEW DELHI, 22 APRIL - Parti Presiden Mohamed Muizzu dijangka menang besar dalam Pilihan Raya Parlimen Maldives, kelmarin. Menurut media tempatan, parti Muizzu Kongres Nasional...