Terbaharu: Saji bufet, pengurangan caj swab

 

BANDAR SERI BEGAWAN, 13 OGOS – Pada menjunjung titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan telah memaklumkan mengenai tambahan pengurangan langkah-langkah penjarakan sosial yang akan bermula pada hari Isnin, 17 Ogos ini.

(Klik di sini untuk berita lanjut)