Terima kunjungan duta Oman

BANDAR SERI BEGAWAN, 24 NOV – Menteri Hal Ehwal Ugama, Yang Berhormat Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Dato Paduka Haji Awang Othman, pagi tadi, telah menerima kunjungan hormat daripada Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kesultanan Oman ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Sheikh Ahmed bin Hashil Al-Maskari.

Majlis perjumpaan yang berlangsung di Bilik Dhiyafah, Tingkat 5, Bangunan Tambahan Baru Kementerian Hal Ehwal Ugama (KHEU) di Jalan Dewan Majlis itu adalah bagi membincangkan kerjasama dalam bidang Bahasa Arab dan bidang-bidang bersesuaian antara KHEU dan Kementerian Pendidikan Kesultanan Oman.

Pada majlis itu Tuan Yang Terutama telah diiringi oleh Ketua Pentadbiran dan Kewangan, Kedutaan Kesultanan Oman, Moosa bin Said bin Mohamed Al Salti.

Hadir sama pada majlis itu ialah Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, Pengiran Dato Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar; Setiausaha Tetap KHEU, Haji Mohammad Rosli bin Haji Ibrahim; Pemangku Pengarah Pengajian Islam, Haji Shamshol bin Haji Omar; Ketua Bahagian Antarabangsa dan MABIMS, Haji Mohammad Albi bin Haji Ibrahim; dan Ketua Unit Ta’ziz Lughah Al-Arabiah, Hajah Hajijah binti Haji Moktal.

Yang Berhormat Menteri Hal Ehwal Ugama ketika menerima kunjungan hormat TYT Sheikh Ahmed bin Hashil Al-Maskari, kelmarin.