Tingkat kefahaman kanser payudara

Oleh Syahmi Hassan

BANDAR SERI BEGAWAN, 4 OKT – Meningkatkan kefahaman dan pengetahuan mengenai kanser payudara adalah penting sebagai langkah awal untuk mengurangkan kejadian kanser payudara di kalangan masyarakat.

Ia juga mencegah dan mengawal kanser payudara dan menangani isu-isu yang berkaitan serta meningkatkan sokongan dalam masyarakat dan persekitaran.

Menteri Kesihatan, Yang Berhormat Dato Seri Setia Dr Haji Mohd Isham bin Haji Jaafar membuat peringatan itu sempena Bulan Kesedaran Kanser Payudara (disambut setiap Oktober) semasa Sidang Media bagi Situasi Terkini Jangkitan COVID-19 di Negara Brunei Darussalam yang berlangsung di Kementerian Kesihatan, hari ini, di mana beliau berkata sambutan bertujuan untuk menumpukan perhatian orang ramai terhadap penyakit tersebut.

Menurut beliau lagi, dengan meningkatkan kefahaman dan pengetahuan mengenai penyakit itu diharap akan menyebarluaskan kesedaran tentang pentingnya pemeriksaan sendiri payudara (BSE), mendapatkan rawatan bila diperlukan dan memberikan sokongan dan semangat kepada mereka yang menghidap kanser payudara.

“Justeru itu, di Bulan Kesedaran Kanser Payudara ini dan pada ketika negara masih dilanda pandemik COVID-19, Kementerian Kesihatan terus komited dan akan sentiasa memberikan pemedulian, penjagaan kesihatan dan sokongan yang diperlukan,” kongsi Yang Berhormat Menteri Kesihatan lagi pada hujung kenyataannya.

Yang Berhormat Menteri Kesihatan semasa memberikan penjelasan pada sidang media harian yang berlangsung di Kementerian Kesihatan, kelmarin. – Gambar oleh Muiz Matdani