Tingkat kesedaran kesihatan pekerja industri pembinaan

Oleh Ak Zaki Kasharan

BANDAR SERI BEGAWAN, 5 SEPT – Sebagai usaha untuk meningkatkan kesedaran mengenai isu-isu kesihatan pekerjaan dan protokol serta perundangan pengurusan keselamatan, Building a Safer Environment (BASE) akan menjalankan seminar dan bengkel mengenainya.

Menurut kenyataan yang dikeluarkan BASE, pada mulanya, seminar dirancang untuk dikendalikan secara fizikal pada 11 September khusus untuk penyelia, pengurus, dan pihak berkepentingan syarikat pembinaan di Negara Brunei Darussalam dengan tema A Healthier & Safer Workplace: Under Construction!.

Namun disebabkan penularan wabak COVID-19 pada masa ini, seminar akan dijalankan secara dalam talian dengan tujuan yang sama, dan acara tersebut akan diadakan pada 10 September bagi Hari Keselamatan dan 11 September bagi Hari Kesihatan.

Kenyataan menyatakan, seminar dan bengkel berkenaan akan disertai oleh peserta dari beberapa buah syarikat pembinaan di Brunei dan dibukakan percuma untuk orang ramai.
Perwakilan dari Kementerian Kesihatan, Jerudong Park Medical Centre (JPMC), Safety, Health and Environment National Authority (SHENA) dan syarikat latihan yang diperakui akan hadir sebagai penceramah dan fasilitator undangan.

Topik seminar merangkumi penyakit pekerjaan dan pencegahannya, kecederaan dan kematian, undang-undang keselamatan, dan pengurusan kesihatan dan keselamatan (HSE).

Selain seminar dan bengkel, sesi singkat mengenai pemeriksaan kesihatan lestari akan diadakan oleh penganjur acara, yang didukung dan dilatih oleh Pusat Promosi Kesihatan melalui Program Tempat Kerja dan Kesihatan (WAH).

Setiap sesi akan berlangsung secara interaktif dengan kuiz yang dijalankan pada akhir kesemua sesi yang turut menawarkan hadiah untuk dimenangi.