Tingkatkan kerjasama untuk tangani cabaran

Oleh Sim Y. H.

BANDAR SERI BEGAWAN, 26 OKT – Mesyuarat Menteri-menteri ASEAN-Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (AUMM) telah diadakan secara persidangan video pada 21 Oktober lalu.

Mesyuarat dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri, Menteri Hal Ehwal Luar Republik Sosialis Vietnam dan Pengerusi ASEAN 2020, Tuan Yang Terutama Pham Binh Minh dan dihadiri oleh Setiausaha Agung PBB, Tuan Yang Terutama Antonio Guterres; Presiden Perhimpunan Agung PBB ke-75, Tuan Yang Terutama Volkan Bozkir; menteri-menteri luar negara anggota ASEAN; Setiausaha Agung ASEAN, Tuan Yang Terutama Dato Paduka Lim Jock Hoi serta pegawai-pegawai kanan ASEAN dan PBB.

Turut menyertai mesyuarat tersebut bagi mewakili Negara Brunei Darussalam ialah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua, Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Erywan bin Pehin Datu Pekerma Jaya Haji Mohd Yusof.

Menurut kenyataan pengerusi mesyuarat yang dikeluarkan oleh Sekretariat ASEAN, mesyuarat berkenaan mengakui akan cabaran yang belum pernah disaksikan yang disebabkan pandemik COVID-19 dan menekankan pentingnya bagi meningkatkan kolaborasi antarabangsa dalam menangani cabaran-cabaran berkenaan serta untuk mengukuhkan usaha bersama ke arah pemulihan serantau dan membangunkan daya tahan bagi kecemasan kesihatan awam akan datang.

Mesyuarat berkenaan juga bersetuju bahawa kesan sosial dan ekonomi akibat COVID-19 dikaitkan dengan peningkatan keganasan berkaitan jantina yang menyaksikan lebih banyak ancaman keselamatan khususnya kepada wanita dan kanak-kanak. Kenyataan itu menyatakan bahawa PBB mengalu-alukan hasil daripada Sidang Kemuncak ASEAN Istimewa bagi COVID-19 pada 14 April lalu, penubuhan Dana Respons COVID-19 ASEAN dan pengesahan Kenyataan Visi Pemimpin ASEAN bagi Sebuah ASEAN yang Bersatu dan Responsif: Meningkat di atas Cabaran dan Mengekalkan Pertumbuhan semasa Sidang Kemuncak ASEAN ke-36 pada 26 Jun lalu yang menunjukkan kesungguhan kolektif dan komitmen bersama ASEAN untuk mengukuhkan perpadu-an, meningkatkan kerjasama dengan rakan-rakan kongsi luar termasuk PBB dan komuniti antarabangsa dan menentang COVID-19 serta untuk mengurangkan kesan pelbagai aspek pandemik ke arah pemulihan mampan.

Yang Berhormat Dato Seri Setia Haji Erywan semasa menyertai Mesyuarat Menteri-menteri ASEAN-Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu yang diadakan secara persidangan video.- Gambar serahan Sekretariat ASEAN

Mesyuarat itu juga bersetuju akan kepentingan vaksin COVID-19 yang mampu dimiliki dan dapat diakses oleh semua bagi kebaikan seluruh warga global.

Selain itu, mesyuarat turut bersetuju akan perlunya bagi sebuah pemulihan transformatif berpandu oleh usaha yang dihidupkan semula bagi mencapai Agenda bagi Pembangunan Mampan 2030 dan memajukan tindakan iklim.

Setiausaha agung PBB dipetik menyatakan sokongan penuh PBB kepada Pelan Pelaksanaan dan Rangka Kerja Pemulihan Komprehensif ASEAN yang bermatlamat untuk mempromosikan pemulihan inklusif, berdaya tahan dan mampan. Mesyuarat mengambil maklum akan Laporan Bersama oleh Sekretariat ASEAN dan PBB bagi Kerjasama Komprehensif ASEAN-PBB untuk tempoh September 2019-Oktober 2020 dan mengetengahkan kemajuan signifikan yang dibuat meliputi pelbagai aktiviti dengan 96 peratus garisan tindakan telah ditangani dalam Pelan Tindakan Pertama bagi Melaksanakan Deklarasi Bersama untuk Kerjasama Komprehensif antara ASEAN dan PBB (2016-2020).

Mesyuarat turut mengesahkan Pelan Tindakan untuk Pelaksanaan Deklarasi Bersama bagi Kerjasama Komprehensif antara ASEAN dan PBB (2021-2025) yang baharu, yang akan terus membimbing kedua-dua belah pihak dalam me- ngukuhkan lagi Kerjasama Komprehensif ASEAN-PBB dalam tahun-tahun yang mendatang menerusi beberapa bidang baru dan dikembangkan untuk kerjasama teknikal termasuk kerjasama merentas sektor.

Mesyuarat mengesahkan semula pentingnya untuk mengukuhkan lagi Kerjasama Komprehensif ASEAN-PBB ke arah merealisasikan Visi Komuniti ASEAN 2025 dan Agenda bagi Pembangunan Mampan (SDG) PBB 2030.

Dalam pada itu, mesyuarat juga mengulangi pentingnya kerjasama ASEAN-PBB dalam mempercepatkan tindakan dan mendalamkan kerjasama bagi mencapai SDG menjelang 2030. Kenyataan menyatakan bahawa PBB menghargai sumbangan negara anggota ASEAN dalam menyokong operasi keamanan PBB termasuk jumlah anggota pengaman wanita yang bertambah dan juga menerusi kolaborasi dalam Projek Kerjasama Segi Tiga bagi latihan kejuruteraan pengaman untuk negara-negara yang menyumbangkan anggota di rantau berkenaan.

Mesyuarat juga mengalu-alukan usaha ASEAN dalam memajukan agenda wanita, keamanan dan sekuriti dalam meraikan ulang tahun ke-20 Resolusi UNSC 1325 bagi Wanita, Keamanan dan Sekuriti (WPS) termasuk menerusi komitmen semasa Sesi Istimewa Pemimpin-pemimpin ASEAN pada Sidang Kemuncak ASEAN ke-36 bagi Memperkasa Wanita dalam Zaman Digital pada 26 Jun lalu dan Dialog Menteri-menteri ASEAN bagi Mengukuhkan Peranan Wanita untuk Sekuriti dan Keamanan Mampan yang diadakan pada 10 September lalu semasa Mesyuarat Menteri-menteri Luar ASEAN ke-53.

Setiausaha Agung PBB juga ingin melihat ke hadapan dan komited untuk menyediakan sokongan teknikal dalam memajukan agenda belia, keamanan dan sekuriti dalam ASEAN di bawah Pelan Tindakan ASEAN-PBB baharu.

Mesyuarat berkenaan juga bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa, kebimbangan bersama dalam bidang-bidang seperti mempromosi dan mengekalkan keamanan serta sekuriti serantau, mengukuhkan usaha menentang pengganas dan memajukan pembangunan mampan termasuk memperkasa wanita.